De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:29:37

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Regeerakkoord maakt autorijden fors duurder

Datum: Wed 07 February 2007

Het nieuwe regeerakkoord gaat de koper van een nieuwe auto gemiddeld 300 euro extra BPM kosten, dat laten BOVAG en RAI Vereniging weten als eerste reactie. Naar het zich laat aanzien komt er ook nog een forse accijnsverhoging op diesel bij. Er wordt in het regeerakkoord gesproken over de post taakstellende verhoging milieuonvriendelijke energie (350 miljoen euro per jaar lastenverhoging). De beide organisaties staan positief tegenover het stimuleren van schoon en zuinig rijden, maar dat moet dan wel budgetneutraal door de overheid worden uitgewerkt. Om onder het mom van milieu de totale lasten op autobezit en gebruik te verhogen, wijzen de organisaties ten stelligste af.

BOVAG en RAI Vereniging zijn blij dat belangrijke ambities van het vorige kabinet nu worden voortgezet. Een voortvarende, gefaseerde invoering van de kilometerheffing (2012), onder gelijktijdige afbouw van BPM, MRB en Eurovignet valt bij de organisaties in goede aarde.

BOVAG en RAI Vereniging aanvaarden graag de uitnodiging om met het kabinet in overleg te treden over de invulling van 900 miljoen euro aan investeringen voor een duurzame leefomgeving.

Bron: BOVAG - persbericht


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).