De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:49:08

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing deze kabinetsperiode ingevoerd

Datum: Wed 07 February 2007

DEN HAAG - Een kilometerheffing om het spitsverkeer terug te dringen wordt al in de loop van de komende kabinetsperiode gefaseerd ingevoerd. Dat staat in het regeerakkoord dat woendag is gepresenteerd. Tot dusver was het de bedoeling dat de kilometerheffing er pas vanaf 2012 zou komen.

Uit het regeerakkoord blijkt ook dat er in het stads- en streekvervoer experimenten komen met gratis openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen. Ook staat in het stuk dat het oneigenlijk gebruik van koopzondagen zal worden tegengegaan.

Het regeerakkoord heeft geen duidelijke titel, maar boven het inleidende hoofdstuk staat 'Samen werken, samen leven'. De tekst onderstreept het belang van dialoog met de samenleving en het wekken van vertrouwen.

CDA, PvdA en ChristenUnie willen "werken aan een samenleving waarin mensen zich duurzaam met elkaar verbonden weten". "Het is onze ambitie mensen het daarvoor benodigde vertrouwen in elkaar en in de toekomst te geven."

Bron: Noord Hollandsch Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).