De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:16:43

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing is verkeerd

Datum: Mon 15 January 2007

Wij,

gericht aan Minister
aanvangsdatum 15 januari 2007
sluitingsdatum15 april 2007
onderwerpen Mobiliteit
petitionaris Gijs Kaper

Nederlandse ingezetenen,

constateren

dat:

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vergevorderde plannen heeft, om kilometerheffing in 2012 in Nederland in te voeren,

tevens constateren wij dat;

 • de gedachte om iedere auto op de meter nauwkeurig te kunnen traceren sinister en verkeerd is,
 • kilometerheffing al bestaat in de vorm van brandstofaccijnzen,
 • filerijden nu al extra kost, namelijk tijd,
 • kilometerheffing veel wegenbelasting doorsluist aan bureaucratie i.p.v. van aan wegen,
 • kilometerheffing buitenlandse toeristen en consumenten er van zal weerhouden om geld in Nederland te besteden,
 • kilometerheffing via transportkosten alles voor iedereen duurder zal maken,
 • kilometerheffing vooral werknemers met een laag inkomen zal duperen,

  en verzoeken

  de minister van Verkeer en Waterstaat daarom, de invoering van kilometerheffing per direct stop te zetten.

  <-- Teken de petitie TEGEN de kilometer heffing.


  Update (verantwoording)

  Bron: FlitsService.nl - Forum

  Het grootste obstakel voor kilometerheffing is het maatschappelijk draagvlak. Het rapport van de commissie Nouwen trekt ook die conclusie. Technisch is kilometerheffing haalbaar, juridisch valt er met veel knip en plakwerk wel een mouw aan te passen en zolang de burger bereid is te betalen is het ook financieel haalbaar. Het maatschappelijk draagvlak is er in de UK in ieder geval niet, zo blijk uit de petitie aldaar. Of het maatschappelijk draagvlak er in Nederland wel is, valt nog te bezien.

  Kilometerheffing is namelijk geen links en ook geen rechts standpunt. Het is een bureaucratisch standpunt, dat verdedigd moet worden tegenover de gewone bevolking. Aangezien in een democratie de bevolking uiteindelijk gelijk heeft, zullen de bureaucraten daar altijd voor moeten buigen.

  De tegenargumenten gaan dan ook door alle politieke voorkeuren heen:

 • Kilometerheffing is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om iemand op te sporen of te schaduwen is namelijk een verdacht feit nodig, zo valt in die wet op te maken. Bij kilometerheffing ontbreekt dat verdachte feit, terwijl je als automobilist voortdurend wordt opgespoord en geschaduwd via satelieten. Dit tegenargument zal om principiele redenen Groen Links, Christenunie en de SGP moeten aanspreken.
 • De voorrijkosten van de loodgieter en het brood in de supermarkt zullen duurder worden door kilometerheffing, omdat de kilometerprijs doorberekend zal worden aan de consument. Hier zullen mensen met een bijstandsuitkering het meeste last van ondervinden, omdat die het sowieso al krap hebben. Werknemers met een laag inkomen zullen als eerste de auto moeten laten staan, of de prijs betalen als ze geen alternatief hebben om op tijd op hun werk te komen. De SP en de PvdA zouden deze tegenargumenten direct moeten omarmen, omdat het hun achterban betreft.
 • Het MKB in de grensstreek en de toeristenindustrie in Nederland zullen minder buitenlandse consumenten tegemoet zien als kilometerheffing ingevoerd wordt. Het CDA en de VVD zouden voor deze argumenten gevoelig moeten zijn.
 • Kilometerheffing besteedt veel wegenbelasting aan operationele- en implementatiekosten van kilometerheffing. Die bureaucratische kosten lopen in de miljarden, waardoor dat geld niet besteed kan worden aan wegen. Dit zijn typische tegenargumenten voor de VVD en PVV.

  Daarnaast kan iedereen zich natuurlijk afvragen wat kilometerheffing toevoegt aan de benzineaccijnzen en de extra tijd die files nu al kosten. Als die nu al niet het beoogde effect opleveren, waarom zou kilometerheffing dat dan wel doen?

  De bureaucraten zullen kilometerheffing moeten verdedigen tegenover de gewone bevolking. Zij zullen daar echter wel toe bewogen moeten worden, want uit zichzelf doen ze dat niet.

  Vandaar deze petie.

  Bron: km-heffing.Petitie.nl


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).