De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:24:39

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Wat kost die km-heffing nou?

Datum: Mon 27 November 2006

Door: Tipo

Wat kost die kilometerheffing nou precies en hoeveel wordt daarvan besteed aan automobiliteit? Ik heb het uitgerekend:

Er worden in Nederland 145 miljard autokilometers per jaar gereden. Kilometerprijs vervangt BPM en moterrijtuigenbelasting. Kilometerprijs moet daarom jaarlijks 7 miljard euro opbrengen. De implementatie- en operationele kosten (+extra btw) bedraagt 4 miljard Euro in het eerste jaar en 1,7 miljard in de jaren erna. De jaarlijkse omzet van kilometerprijs is dus ongeveer 9 miljard euro.

-> Kilometerprijs: 9/145= 6,2 cent/km

Dit komt overeen met een brandstofprijsstijging van 0,93 Euro/liter (incl. extra btw, excl. spitsheffing en versnellingsprijs.)

Dit fictieve bedrag bestaat uit:

 • 4 cent ( 4.3%) innings- en implementatiekosten
 • 71 cent (76.3%) infrastructuurfonds
 • 18 cent (19.4%) BTW

  Van het Structuurfonds gaat 15% naar megaprojecten, 20% naar waterwegen, 33% naar railwegen en 33% naar rijkswegen. (bron: begroting V&W 2005)

  Van de 93 cent fictieve benzineprijsstijging gaat dus:

 • 11 cent (11.8%) gaat naar megaprojecten zoals betuwelijn en hoge snelheidslijn
 • 14 cent (15.1%) gaat naar waterkeringen en waterwegen
 • 23 cent (24.7%) gaat naar railwegen
 • 23 cent (24.7%) gaat naar rijkswegen
 • 22 cent (23.7%) gaat ergens anders heen

  Bijna 25% van de totale opbrengst van kilometerprijs vloeit dus terug naar aanleg en onderhoud van rijkswegen. Van de 9 miljard euro die kilometerprijs per jaar kost, wordt slechts 2,2 miljard euro besteed aan rijkswegen.

  Provenciale wegen worden betaald uit provenciaalse opcenten. Waarschijnlijk komt dat nog bovenop de kilometerprijs (vandaar de variabilisatie naar plaats). Ook de spitsheffing en de versnellingsprijs moeten nog bij bovenstaande bedragen opgeteld worden. De exacte bedragen daarvan zijn nog niet bekend.

  Duidelijk is wel dat de benzineprijs fictief flink stijgt, en dat daar slechts een kwart van terugvloeit naar aanleg en onderhoud van autowegen.

  Bron: FlitsService.nl


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).