De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
17:55:59

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Rabobank Nederland: Stoppen met duurzaam mobiliteitsbeleid

Datum: Mon 13 November 2006

Wij hopen dat de Tweede Kamer zal aandringen om het platform advies in zijn geheel te omarmen. Wanneer dit niet het geval is, dan gaan wij onze creatief inspirerende rol, met het accent op een combinatie van "positieve prikkels" en beprijzen, heroverwegen. Wellicht trekken wij ons dan voorlopig terug uit alle projecten, die een afgeleide zijn van ons "duurzame mobiliteitsbeleid". Het kan dan jaren duren voordat wij als bank weer onze nek uitsteken om veel andere private partijen ertoe te brengen risicodragende initiatieven te nemen. Dit voornemen van het kabinet staat tevens op gespannen voet met ons gezamenlijk streven naar duurzame oplossingen, die ook maatschappelijk verantwoord zijn.


Getrokken conclusie door Tipo: De Rabobank is een zeer belangrijke (om niet te zeggen, DE belangrijkste ...) voorstander van de kilometer-heffing.

Bron: Verkeersadvies.nl (PDF)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).