De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
21:55:32

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Fontys: Kilometer-heffing te duur.

Datum: Mon 13 November 2006

F. van de Camp: "Het kabinet verdient een pluim, omdat het zich niet heeft laten inpakken door de lobbyende bedrijven die met de enorme orders zouden gaan strijken die het gevolg zijn van invoering van de kilometerheffing, maar zich nuchter heeft gerealiseerd dat dit qua kosten enkele bruggen te ver is.

Al jaren loop ik als econoom te waarschuwen tegen de enorme kostenopdrijving voor de overheid die het gevolg zal zijn van invoering van een kilometerheffing. De extra systeemkosten leveren geen enkele bijdrage aan verbetering van de infrastructuur, maar zijn alleen maar nodig om de automobiliteitskosten eerlijker te verdelen.

Men kan overigens grote vraagtekens zetten bij de stelling dat een kilometerheffing eerlijker is. Zo blijven belangrijke partijen buiten schot als het over betalen voor de infrastructuur gaat: bedrijventerreinen, pretparken, vakantieoorden, etc. hebben allemaal baat bij een goede infrastructuur wegens de betere bereikbaarheid, maar zij hoeven daaraan niet mee te betalen.

Ook is het de vraag of de automobilisten via de kilometerheffing een bijdrage zouden moeten leveren aan verbetering van het openbaar vervoer, als zij daar zelf geen gebruik van maken.

Het grootste bezwaar is echter dat de kosten van invoering van de heffing in geen enkele verhouding staan tot het gewenste doel. De, dus ook nog eens vermeende, eerlijkheid heeft met andere woorden een extreem hoog prijskaartje. Voor dat geld zou ook de infrastructuur verbeterd kunnen worden, waardoor de files verminderen en een kilometerheffing gevoeglijk achterwege kan blijven. Als vervolgens middels de kilometerheffing de kosten uitsluitend anders verdeeld worden, en de invoering brengt miljarden aan extra kosten met zich mee, dan blijft er dus ook veel minder over om aan de infrastructuur te besteden.

Eerlijk is mooi, maar dan moet het echt eerlijk zijn en niet tot extreem hoge kosten leiden."


Getrokken conclusie door Tipo: Deze econoom is een zeer belangrijke (om niet te zeggen, DE belangrijkste ...) tegenstander van de kilometer-heffing.

Bron: Verkeersadvies.nl (PDF)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).