De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:59:49

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Waarom is de politiek voor Kilometer-heffing (etc).

Datum: Sun 12 November 2006

Door: Diverse schrijvers

Waarom zijn de politieke partijen - behalve Wilders (PVV) - voor kilometerheffing? Vanuit hun eigen ideologie valt er voldoende tegen kilometerheffing in te brengen. Een uitvoerig lijstje:

Lijst Partij Standpunt - redenen Voor / Tegen
01 CDA Stel je hebt een gezin met 2 kinderen. Door invoering van de kilometerheffing betaal je niet meer voor het bezit van je auto en ook geen BPM meer als je er een aanschaft. Klinkt voordelig. Alleen als je naar je werk rijdt in de spits betaal je meer, en als je de wekelijkse boodschappen doet betaal je meer, en je werkgever betaalt ook meer, dus je baan kan op de tocht komen te staan, omdat je Vinexlocatie te ver van je Kantoorpark ligt. Wat heb je dan nog aan je goedkope auto? Niks. Het CDA is er trots op dat ze de economie weer rechtgetrokken heeft, en terecht! Toch is zij voorstander van een maatregel die alles wat Balkenende heeft gepresteerd weer om zeep helpt. Niet een standpunt wat je verwacht als je op het CDA stemt.

Bron: Tipo

Voor
02 PvdA Het lijkt begrijpelijk dat ze het plan van Tineke Netelenbos willen handhaven. Maar na 2002 zou de PvdA met Wouter Bos aan het roer een andere koers gaan varen. Dat heeft hij beloofd. Minder megalomane projecten, waar je de gevolgen vooraf moeilijk in kunt schatten. Minder bureaucratie. Meer oog voor wat de burger wilt. Het land kan zoveel beter. Toch is de PvdA voorstander voor kilometerheffing. Dit, terwijl dit iedere burger, het hele bedrijfsleven, maar vooral de onderkant van de arbeidsmarkt raakt. Files kosten 1 miljard euro maatschappelijke schade. Dat los je niet op met een maatregel die eenmalig twee miljard kost en vervolgens 1 miljard per jaar. De maatschappelijke schade van files wordt dan 2 i.p.v. 1 miljard euro per jaar. De oplossing is duurder dan het probleem. De economie om zeep helpen om files te bestrijden. Niet een standpunt dat je verwacht van de PvdA als je er op zou stemmen.

Bron: Tipo

Voor
03 VVD Het moet gezegd: de VVD is voorstander van de kilometerheffing door een vergissing. Van Aartsen was tegen en dat zou de VVD-partijlijn zijn. Logisch, want marktwerking is de beste oplossing tegen files. De benzineprijs is flink gestegen (en zo ook de accijnsinkomsten) als gevolg van de wereldeconomie. Filerijden wordt onaantrekkelijker zodra er meer en langere files komen. Op een gegeven moment zullen bedrijven zelf naar creatieve oplossingen zoeken voor de kosten van automobiliteit, omdat ze zo geld kunnen besparen. Helaas heeft Hofstra in een vlaag van opportunisme, roet in het eten gegooid. Sindsdien is de VVD per ongeluk voorstander van de kilometerheffing. Een dure bureaucratische maatregel die het bedrijfsleven uiteindelijk meer kost dan opbrengt. De Rabobank, Siemens en CJIB even uitgezonderd. Duidelijk een vergissing, maar vooralsnog is de VVD voorstander van de kilometerheffing. Niet een standpunt dat je verwacht als je op de VVD stemt.

Bron: Tipo

Voor
04 SP Alleen al door de operationele kosten van 2 miljard eenmalig en 1 miljard per jaar zal de automobilist straks honderden euro's per jaar duurder uit zijn. Autorijden wordt door kilometerheffing weer iets voor de rijken. En een grote last voor de arbeiders die tijdens de spits naar hun werkgevers rijden. Zelfs al worden deze kosten doorgeschoven naar de werkgever, dan nog betaalt de arbeider dit uiteindelijk ergens bij de kassa, zonder er voor gecompenseerd te worden. Het werkt inflatie in de hand, en de klappen vallen dan altijd aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Rijke mensen zullen er nauwelijks last van ondervinden en tuffen ook na 2012 lekker door. Niet een standpunt dat je verwacht van de SP als je er op zou stemmen.

Bron: Tipo

Voor
05 Fortuyn De autorijder is er ook niet om de staatskas te spekken. Overbodige kolderieke maatregelen om zogenaamd de verkeersveiligheid te handhaven of het milieu te beschermen dienen naar de prullenbak te worden verwezen.

Bron: Verkiezingsprogramma, blz 3 onderaan (PDF-file).

Tegen?
06 Groenlinks Privacy is een groot goed. Zelfs potentiele terroristen en criminelen hebben hier recht op, om een goede rechtspraak mogelijk te maken. Terecht! Voor de 7 miljoen argeloze automobilisten zou dit helemaal moeten gelden. Zij worden nergens van verdacht. Echter: om de operationele kosten te drukken zal de bewijslast van de rekeningen uit kilometerheffing straks komen te liggen bij de automobilist/kentekenhouder. Geen privacy voor de automobilist en omkering van de bewijslast gaat in tegen alles wat bij een goede rechtspraak hoort. Kilometerheffing dreigt zo een combinatie van Kafka en 1984 te worden, waarbij de gewone burger geen enkele bescherming krijgt. Niet een standpunt dat je verwacht van Groen Links als je er op zou stemmen.

Bron: Tipo

Voor
07 D66 Standpunt is praktisch hetzelfde als de VVD

Bron: Tipo

Voor
08 Christenunie God ziet altijd alles, gelukkig. Maar het zou ijdel zijn om een overheid te cre-eren die hetzelfde nastreeft. Toch zijn beide christelijke partijen voorstander van kilometerheffing, omdat ze het eerlijker vinden en van goed rentmeesterschap getuigen. Maar is een maatregel wel eerlijker als deze vooral de onderkant van de samenleving raakt door inflatie? En hoort bij goed rentmeesterschap niet ook het instand houden van een goede economie, zodat effectievere milieumaatregelen betaalbaar worden? Een ijdel en ondoordacht besluit. Niet iets wat je verwacht als je op de Christenunie of de SGP zou stemmen.

Bron: Tipo

Voor
09 SGP Standpunt is praktisch hetzelfde als de Christenunie

Bron: Tipo

Voor
10 Nederland Transparant (geen standpunt gevonden)

Bron: Geen Link

?
11 Partij Voor De Dieren Het partij programma is niet duidelijk over hun standpunt betreffende kilometer-heffing.

Bron: Verkiezingsprogramma, blz 43 onderaan (PDF-file).

?
12 Één NL De partij van Marco Pastors laat zich in haar partijprogramma niet uit over de kilometerheffing. Ze strijd tegen bureaucratie, megolomane projecten, zelfs tegen het kwartje van Kok. Je zou dus verwachten dat ze ook tegen Kilometerheffing is. Als er iets bureaucratisch, megalomaan, ineffectief en contraproductief is, is het de kilometerheffing wel. Een NL is tot ieders verbazing echter voorstander van de kilometerheffing. Welliswaar met de eis dat het allemaal niet duurder wordt, maar hoe denkt Een NL dat voor elkaar te krijgen als de maatregel sowieso 2 miljard eenmalig en 1 miljard jaarlijks kost? Welk effect rechtvaardigd die enorme bureaucratische kostenpost? Een NL is voorstander van een een dure bureaucratische maatregel die geen enkel doel dient, behalve het genereren van geld en het spekken van enkele bedrijven op kosten van de samenleving. Niet een standpunt dat je verwacht als je op Een NL stemt.

Bron: Tipo

Beperkt Voor
13 Groep Wilders/ Partij Voor De Vrijheid De enige partij die meedoet met de verkiezing van 2006 die tegen de kilometerheffing is. Logisch en te recht, maar niet een partij die dit voor het voetlicht kan brengen, omdat ze standpunten heeft die veel controversieler zijn. Als de kilometerheffing doorslaggevend zou zijn voor de verkiezingen, dan zou Wilders de grootste partij worden. En zo gek is het nog niet om kilometerheffing doorslaggevend te laten zijn, want het wordt in de komende kabinetsperiode ingevoerd, of niet?

Bron: Tipo

Tegen
14 (Lijst zonder naam) - Poortman (geen standpunt gevonden)

Bron: Geen Link

?
15 Partij Voor Nederland Is tegen kilometer-heffing,

Bron: Zie site, punt 18.

Tegen
16 Continue Directe Democratie Partij (geen standpunt gevonden)

Bron: Geen Link

?
17 Liberaal Democratische Partij Is beperkt voor,

Bron: zie site, punt 11d.

Beperkt Voor
18 Verenigde Senioren Partij In plaats van miljarden uit te geven aan onwerkelijke plannen en toekomstdromen gaande van tolwegen tot het ultieme openbaar vervoer, van vervoersmanagement en telewerken tot aan glijdende werktijden, wordt het tijd om gewoon méér wegen te gaan bouwen, tenzij de politiek een waardevolle vervanger heeft voor het dankzij "werk werk werk" en "groei groei groei" meest gekochte consumptiegoed: de auto.

Bron: Zie site, Verkeer en vervoer.

Tegen?
19 Ad Bos Collectief In hun kernpunten noemen ze: "Teruggeven "kwartje van Kok". Of dit nu ook zegt dat zij tegen kilometer-heffing zijn, is niet gevonden.Er staat verder niets in over verkeer.

Bron: Zie site, punt 9.

?
20 Groen Vrij Internet Partij Files produceren niet alleen veel luchtvervuiling, ze kosten het bedrijfsleven en dus ons allemaal geld en wat vaak wordt vergeten, de burger veel van zijn vrije tijd. De afgelopen 30 jaar hebben we in Nederland veel nieuwe huizen en woon wijken gebouwd, maar relatief weinig nieuwe snelwegen. Het is niet zo dat Nederland geasfalteerd raakt. Slechts 0,23% van Nederland wordt gebruikt voor snelwegen terwijl 69% gebruikt wordt voor landbouw. Het is dus verstandig om wat minder benepen te denken, wat meer snelwegen aan te leggen en te investeren in een beter openbaar vervoer.

Ze hebben dus enige pre met autoverkeer. Maar ook zij geven geen duidelijk standpunt over de kilometer-heffing.

Bron: Zie site, punt 4.

?

-------------------------------------------------------------------------

Alle feiten kloppen. Ik heb me verplaatst in de partij-ideologie van elke partij, en zo naar kilometerheffing gekeken. Dan kom je vanzelf op punten waar de politieke partijen vanuit hun ideologie over hadden moeten twijfelen.

Of er werkelijk inflatie komt door kilometerheffing kan ik alleen niet bewijzen, maar wel aannemelijk maken. De operationele kosten worden namelijk net zo hoog (1 miljard) geschat, als de maatschappelijke schade van files (1 miljard). Dit terwijl de files er slechts 20% op zouden verminderen.

bronnen:

 • http://www.volkskrant.nl/binnenland/article365537.ece/Kilometerheffing_enige_uitkomst
 • http://www.vananaarbeter.nl/abvm/pdf/NL_Kostenmonitor_Kilometerprijs.pdf (PDF)

  2 miljard euro invoeringskosten van kilometerheffing is nog een lage schatting. Deze loopt uiteen van 900 miljoen tot 3,5 miljard. De jaarlijkse operationele kosten van 1 miljard komt overeen met de duurste offerte (eigenlijk 900 miljoen, de goedkopste die is 400 miljoen).

  Misschien (waarschijnlijk) dat iemand van jullie beter is ingevoerd in deze materie, om het op punten te kunnen corrigeren.

  In de echt kleine partijen heb ik me niet verdiept.

  D66 is ook voor kilometerheffing, wat om dezelfde reden als die van GL en de VVD opgeteld vreemd is.

  De rabobank en Siemens zijn belanghebbenden en maken er een ware lobby van om kilometerheffing in te voeren. Niet vreemd, want het gaat om een omzetgroei van miljarden voor deze bedrijven.

  Bron: Tipo

  Bron: Diverse Bronnen.


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).