De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:06:54

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Volkskrant: Kilometerheffing enige uitkomst

Datum: Sat 11 November 2006

DEN HAAG - Met welke grote problemen krijgt het volgende kabinet te maken? De Volkskrant vergelijkt de verkiezingsprogramma's. Probleem 2: Hoe lossen we de files op de snelwegen op?

Nederland slibt de komende vier jaar dicht. De files zullen toenemen, wat een nieuw kabinet ook probeert. `Spitsstroken', `plusstroken', compleet nieuwe wegen; niets zal helpen. Sterker nog, noodzakelijk groot onderhoud zal de files juist verergeren.

Autominnend Nederland gaat sombere tijden tegemoet. Een vergelijking van de verkiezingsprogramma's van de drie grote partijen laat geen andere conclusie. Welk kabinet er na 22 november ook komt: extra geld voor infrastructuur is er nauwelijks. Gelijktijdig zal het autoverkeer jaarlijks met 2 procent groeien. Extra files, ook buiten de spits, zijn het onvermijdelijke gevolg. Het overvolle wegennet zal uit zijn voegen barsten: een flinke sneeuwbui en Nederland staat vast. De maatschappelijke kosten bedragen in 2010 minimaal één miljard euro.

Verkeerskundigen zijn bekend met dit rampscenario. Gelukkig is er een oplossing: een landelijke kilometerheffing. Die kan de Randstad behoeden voor een permanent verkeersinfarct. Als forenzen in de spits flink moeten betalen, gaan ze later van huis of pakken ze de trein. De files zullen daardoor fors verminderen. Ook minister Peijs van Verkeer is daarvan overtuigd.

Extra asfalt zet veel minder zoden aan de dijk. Zelfs het meest ambitieuze asfaltprogramma van 14,5 miljard euro heeft onvoldoende effect. De files op de hoofdwegen zullen in 2020 met 40 procent zijn gestegen ten opzichte van 2000, zo blijkt uit de Nota Mobiliteit.

Toch stellen de drie grote partijen de invoering van de kilometerheffing uit tot na 2012. Ze hebben daar hun redenen voor: de invoering kost 2,5 miljard euro en is uitermate riskant. Nederland zal als eerste land ter wereld automobilisten op landelijke schaal laten betalen voor het gebruik van de weg. Technisch kan er van alles mis gaan, automobilisten kunnen in verzet komen. Voorzichtigheid is daarom geboden, stellen VVD, CDA en PvdA. Langere files nemen ze op de koop toe.

Het CDA probeert het leed wel te verlichten met een `knelpuntenheffing' rond de grote steden, een voorloper van de echte kilometerheffing. Met het gende geld (tweehonderd miljoen euro) gaan de christen-democraten de grootste knelpunten te lijf. Eenzelfde bedrag gaat naar de vaarwegen, de spoorwegen en overige wegen. De VVD trekt het meeste uit in de strijd tegen de files: vijfhonderd miljoen euro.

Voor hoogwaardig openbaar vervoer hebben de grote partijen geen geld, alle mooie woorden ten spijt. Wel biedt de PvdA 65-plussers en gehandicapten gratis openbaar vervoer in de daluren.

De kleine partijen zijn veel radicaler bij de mobiliteit. Zo willen GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP wél binnen drie jaar een kilometerheffing invoeren. Alleen GroenLinks wil dat echter op landelijke schaal doen. De partij investeert fors in openbaar vervoer: 800 miljoen. ChristenUnie en D66 trekken 500 miljoen euro uit voor bus, trein en metro.

Het geld dat hiervoor nodig is, komt deels uit het budget voor de Zuiderzeelijn (2,7 miljard euro). De kleine partijen hebben deze snelle verbinding tussen Schiphol en Groningen afgeschreven, in tegenstelling tot de drie grote partijen. Over Schiphol melden de partijprogramma's niet veel. Toch wordt de toekomst van de luchthaven de komende regeerperiode bepaald.

Bron: Volkskrant


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).