De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:35:26

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Peijs wil registratie kilometerstand

Datum: Wed 24 May 2006

DEN HAAG - Minister Karla Peijs van Verkeer wil een nieuw registratiesysteem voor kilometerstanden. Dat moet de praktijken van fraudeurs tegengaan. Net als haar collega Piet-Hein Donner (Justitie) ziet ze vooralsnog niets in speciale wetgeving in de strijd tegen tellerfraude. Dat bleek dinsdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Peijs heeft toegezegd dat ze de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Stichting Nationale Autopas (NAP) gaat vragen om na de zomer met een zo waterdicht mogelijk systeem te komen voor de registratie van kilometerstanden. Zo'n systeem moet fraude onmogelijk maken.

PvdA en GroenLinks hadden gepleit voor strafbaarstelling via een wet.

Belangenorganisaties in de autobranche hebben de schade die kilometerfraudeurs jaarlijks aanrichten, becijferd op ongeveer 150 miljoen euro. De naar hun mening zwakke aanpak van de fraude in Nederland zou zorgen voor 'tellertoerisme', waarbij autobezitters vanuit het buitenland naar Nederland komen om hun teller terug te laten draaien.

De oppositiepartijen wezen de ministers erop dat landen als Duitsland en Belgi veel strenger optreden tegen fraudeurs met kilometertellers. Zo heeft Duitsland zelfs het bezit van apparatuur om de kilometerstand bij te stellen strafbaar gesteld.

Donner wees erop dat fraude met kilometerstanden net zo strafbaar is als andere fraude. Volgens hem is het moeilijk om wetsovertredingen met de tellers te constateren. ,Dan moet je mensen op heterdaad betrappen".

Manipuleren

Het Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks) nam geen genoegen met die uitleg. ,Door strafbaarstelling wordt het voor de politie eenvoudiger om werk te maken van dit soort praktijken", vond hij. ,Het kost twee minuten om je teller 50.000 kilometer terug te draaien", wist de parlementarir. ,De consument is de dupe, want de kilometerstand bepaalt in belangrijke mate de prijs. Per geval kan het gaan om duizenden euro's die teveel worden betaald". Duyvendak verwacht weinig heil van het registratieplan. Kwaadwillenden kunnen de registratie volgens hem eenvoudig manipuleren door steeds vlak voor een controle de teller terug te draaien.

Peijs benadrukte dat de financile risico's voor consumenten beperkt zijn wanneer een auto gekocht wordt bij bedrijven die zijn aangesloten bij de Nationale Autopas.


Noot van de webmaster: Weliswaar heeft dit bericht op het eerste gezicht niets te maken met de kilometerheffing. Maar wie vertelt er dat dit geen voorbereidende werkzaamheden zijn of de automobilist niet gaat frauderen om de kilometerheffing zo laag mogelijk zien te krijgen als het "kastje" stuk is? Parano-ide? Wie weet.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).