De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:49:14

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Column: De hond of de kat

Datum: Sun 20 November 2005

Door: DrNomad

Uit de koker van politiek vernieuwing; Nederland moet een twee partijenstelsel krijgen want anders wordt Nederland onbestuurbaar. Eigenlijk is er al een twee partijenstelsel, die partijen zijn: de overheid en de burgers.

Tweede Kamer voorzitter Weisglas (VVD) noemt het nestvervuiling, als Minister Pechtold, soms onhandig, de kloof tussen burger en overheid probeert te dichten. Hoe Weisglas denkt over Tweede Kamerleden komt neer op "je hoort bij ons, gedraag je!" en dat niet alleen richting Pechtold. De directeur van theater Binnenhof heeft gesproken; interactie met het publiek is leuk tijdens de voorstelling, maar hou je wel aan het script van het toneelgezelschap.

Ook de politie staat aan de kant van de overheid en doet zeker niet aan nestvervuiling. De burger wordt om haar mening gevraagd en daaruit blijkt een toenemende ontevredenheid over de politie. Glashard wordt ontkent dat dit iets met flitsen en bonnenschrijven te maken heeft, daar vroeg de enqute namelijk niet naar. Burgers die hun wantrouwen en ontevredenheid koppelen met de boeteregen spelen vals; graag de vragen beantwoorden en die vragen gaan *niet* over bonnenschrijverij! Enqutes die daar wél over gaan worden achter gesloten deuren gehouden, alleen nieuws dat gunstig is voor politie en justitie wordt gepubliceerd. Een geraffineerde manier om de bekeuringincasso in stand te houden, zelfs als het te weinig oplevert.

Maar instandhouding van de bonnenregen is niet genoeg. Met kleine stapjes komt het moment dichterbij dat de buit eerlijk verdeeld gaat worden. Gemeentes willen graag zelf gaan flitsen, voor de verkeersveiligheid natuurlijk. We waren natuurlijk alweer even vergeten dat een Wethouder van Groningen boos was op parkeerbeheer, omdat ze te weinig bonnen uitschreven waardoor de gemeente inkomsten misliep.

Ja, als wij ons met zijn allen aan de regels houden, dan gaat de politie failliet. Gemeentes gaan dan wel opeens belastingheffen op waterleidingen en telefoonlijnen. In Zeeland wil Groen Links belasting gaan heffen op de "Beleving van Open Ruimte", zodat niet alleen inwoners maar ook bezoekers van Zeeland geld uit de zakken wordt geklopt.

Het maakt niets uit of je door de hond of de kat gebeten wordt. Als de politie failliet gaat omdat iedereen zich aan de regels houdt, dan halen ze dat geld wel ergens anders vandaan. Boetes zouden vermijdbaar moeten zijn, maar als het water tot aan de lippen stijgt wil oom agent nog wel eens bekeuringen verzinnen om het quotum te halen, zoals vorig jaar in Zeeland is gebeurt.

Ook een leuke. Heeft "Den Haag" net de kilometerheffing verkocht als een systeem waarbij autobezit goedkoper of gratis wordt. Gaan er in sommige gemeentes stemmen op, om volledig betaald parkeren in te voeren. Dan betaal je dus geen geld voor autobezit, maar weer wél voor parkeren; dat is voor veel mensen dus bijna hetzelfde. Weer maakt het niets uit of je door de hond of de kat gebeten wordt.

Burgers moeten niet vals spelen en over de boeteregen gaan zeuren als de politie een enqute houdt. Een tweede reden waarom burgers moeten ophouden met al dat gezeur is, dat de politie alleen maar uitvoert wat haar is opgedragen door de politiek. Voor gezeur moet je dus in "Den Haag" zijn.

Die arme agent doet alleen maar zijn werk. Zo klinkt het net alsof de agent onschuldig en onmachtig is. Onzin natuurlijk. Want als ze het zelf nodig vinden, gaat de politievakbond zich ongevraagd met het beleid bemoeien.

Auto-inbraak is in Amsterdam het probleem en de politievakbond roept op om burgers te bekeuren, in plaats van boeven te vangen. Volgens de politievakbond moet het Amsterdamse Korps niet gratis auto's met waardevolle spullen gaan wegslepen. Nee, burgers moeten bekeurd worden wegens uitlokking van autokraak. De wereld op zijn kop!

Kijk eens aan. Als ze het zelf nodig vinden kan oom agent wel zijn mond opentrekken via die vakbond. Dus dat die agent die alleen maar zijn werk doet en verder onschuldig en onmachtig is, is daarmee ook een sprookje geworden. Zelfs de vakbond speelt mee in het graaicomplot van de overheid.

Die overheid heeft een onstilbare honger naar inkomsten. Het gebruikersdeel van de OZB wordt per 1 januari afgeschaft, gevolg is dat vele gemeentes de tarieven van rioolrechten en afvalheffing verhogen. In Nijmegen was er alleen een heffing op "groene vuilniszakken" die door de gemeente verkocht werden. Voor het eerst in de geschiedenis gingen mensen vuilniszakken vervalsen om die tegen een lager tarief te verkopen. Ook Nijmegen komt nu met extra heffingen op afval en riool.

Van overheidszijde doen ze er allemaal aan mee. De onafhankelijke rechterbanken zijn verworden tot veroordelingfabrieken. In de meest krankzinnige zaken wordt een straf opgelegd. Rechters worden steeds ongevoeliger voor bewijs en argumenten. Het "gevaar" dat er duizenden bekeuringen verscheurd moeten worden wegens één onterechte boete, kan voor een rechter zelfs doorslaggevend zijn, om iemand toch voor die onterechte bekeuring te veroordelen.

Het is dan ook niet voor niets dat er in politieke subculturen, ter rechterzijde, wordt geschreeuwd dat "dit land naar de klote" gaat. De twee partijen worden in deze culturen ook geen burgers en overheid genoemd, maar werkers en parasieten. Belastingheffen heet "gelegaliseerde diefstal"; een man die nooit zijn buurman zou beroven om het geld aan zijn gehandicapte kind te besteden huurt wél de overheid in, om dit te doen.

Het hele circus wordt zijdelings inteelt, banenjagers, zakkenvullers en nog meer van dat soort genoemd. Uit beleidsstukken is ook makkelijk op te maken dat het in Nederland ook niet zo veel meer uitmaakt op welke partij je stemt. De waarde van het stembiljet is er bijna niet meer. Als u gaat stemmen heeft u recht om te klagen, maar dat klaagrecht levert niets op.

Wat het stemrecht oplevert is gewoon meer van hetzelfde. Het maakt niets uit of je door de hond of de kat gebeten wordt.

Het begint erop te lijken dat de overheid haar burgers harder nodig heeft dan de burgers haar overheid. Het apparaat wordt tot in de kleinste hoekjes georganiseerd om de burgers te plukken. En in een cultuur waarin de parasieten ongeneerd van haar burgers graait moeten we vooral een publiek debat gaan voeren over hufterigheid en normen en waarden.

Burgers kunnen beter dat hele normen en waarden gedoe naast zich neerleggen en de komende maanden binnenblijven. We zitten in de laatste maanden van het jaar en sommige korpsen zullen waarschijnlijk nog snel hun boetequota willen halen. Binnenblijven is de beste garantie om boetes te ontlopen!

Bron: FlitsService.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).