De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:11:41

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


VVD wil geen kilometerheffing meer

Datum: Wed 21 September 2005

DEN HAAG - De VVD wil niet meer dat er ooit nog een kilometerheffing komt. De partij botst daarmee met coalitiegenoten CDA en D66 die het beprijzen van autogebruik op termijn wel willen inzetten voor het terugdringen van files.

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen zei woensdag tijdens de algemene politieke beschouwingen, het Kamerdebat over de begroting voor volgend jaar, de kilometerheffing voor de toekomst uit te sluiten. Die opstelling leidde tot verbijstering in de Tweede Kamer. Vorig jaar diende Van Aartsens fractiegenoot Hofstra nog samen met de PvdA een motie in om al in deze kabinetsperiode werk te maken van prijsbeleid op de weg.

Het kabinet besloot desondanks onlangs niet over te gaan tot een kilometerheffing die automobilisten vanaf 2012 zouden moeten betalen. Het hikt vooral aan tegen de miljarden euro's die met de invoering gemoeid zijn. Het zei te hopen op toekomstige nieuwe technologien die de invoering van een kilometerheffing op termijn mogelijk maken.

Samen met de oppositiepartijen is coalitiepartij D66 daarover zeer teleurgesteld. Woensdag zei D66-leider Dittrich dat de automobilist er langer door in de file zal staan en de lucht er smerige van wordt.

PvdA-leider Bos sprak van een "flipflop" van Van Aartsen. Hij wees erop dat er een breed draagvlak is voor de kilometerheffing, waarover een commissie onder leiding van oud-ANWB-topman Nouwen geadviseerd heeft.

Van Aartsen onderstreepte dat invoering van de kilometerheffing " handenvol geld" gaat kosten en dat het systeem pas in 2013 0f 2014 zou kunnen werken. "De auto is er en blijft nodig," zei Van Aartsen.

MKB-Nederland, dat deel uitmaakt van de commissie-Nouwen, reageert verbijsterd op de uitspraken van Van Aartsen. "Nog verbazingwekkender dan verbazingwekkend", aldus een MKB-zegsman. Voor het bedrijfsleven is het nu nog meer de vraag hoe de VVD de toenemende mobiliteitsproblemen wil oplossen. Het kabinet heeft toch al in ogen van het midden- en kleinbedrijf bitter weinig geld uit de extra aardgasbaten voor infrastructuur uitgetrokken.

Over de komst van een kilometerheffing is al jarenlang discussie. Tijdens het paarse kabinet leek een kilometerheffing aanstaande, maar het eerste kabinet van premier Balkenende verwees het plan weer naar de prullenbak.

De algemene beschouwingen stonden woensdag verder vooral in het teken van de koopkrachtmaatregelen van het kabinet. De oppositiepartijen oordeelden dat die volstrekt onvoldoende zijn voor minima, chronisch zieken en gehandicapten. Ze vinden dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens en tussen werkenden en niet-werkenden verder vergroot worden. Bovendien verwijten vooral PvdA en ChristenUnie het kabinet dat het zijn beloftes over meer bestedingsruimte voor middeninkomens niet waarmaakt. PvdA-leider Bos vergeleek de koopkrachtmaatregelen met een fata morgana.

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 steunen het kabinet op hoofdlijnen. Wel wil het CDA gezinnen nog extra tegemoet komen door een verhoging van de kinderkorting, een fiscale korting, met 90 euro. De VVD wil dat de kilometervergoeding voor werknemers die hun auto voor hun werk gebruiken verhoogd wordt van 18 naar 19 cent. D66-leider Dittrich presenteerde voorstellen voor extra investeringen in het onderwijs. CDA en VVD drongen samen aan op het verder terugdringen van overbodige regels voor burgers en bedrijfsleven.

Eerder werd al bekend dat een Kamermeerderheid burgers wil compenseren voor de hogere energieprijzen, die het gevolg zijn van de gestegen olieprijs. Het kabinet wil de koopkrachtgevolgen pas aan het einde van het jaar bekijken. Donderdag gaan het debat verder met het antwoord van premier Balkenende.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).