De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
23:40:44

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kabinet op één lijn over kilometerheffing

Datum: Sat 13 August 2005

Pas volgende zomer beslist het kabinet over een concreet tijdpad voor invoering van de kilometerheffing. Eerst komt er een pilot bij de vier grote steden.

Op verzoek van de Tweede Kamer is de beslissing over invoering van een landelijke kilometerheffing over de zomervakantie getild. Het parlement wil graag aanwezig zijn als de discussie losbarst. Deel drie van de Nota mobiliteit wordt dan ook pas op z'n vroegst eind deze maand verwacht. Daarna neemt het Rijk nog bijna een jaar om een tijdpad uit te stippelen op basis waarvan wetgeving wordt gemaakt. Aan de plannen voor de korte termijn - zoals het tarief - wordt nog gemorreld.

De ministerraad heeft, volgens welingelichte bronnen, inmiddels overeenstemming bereikt over het rapport Nouwen en de invoering van een heffing per kilometer. Fundamenteel anders is de duidelijke relatie tussen heffing en investeringen in het wegennet. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat treft alvast de eerste voorbereidingen.

De vooruitzichten voor 2020 zijn volgens Rijkswaterstaat gunstig als 14,5 miljard euro in nieuwe wegen wordt gestoken en een variabele heffing is ingevoerd. Zonder variabilisatie blijven extra knelpunten bestaan op onder meer de A9 bij Alkmaar, A58 ter hoogte van Bergen op Zoom, de A2 en zelfs op de nog aan te leggen A4 Midden Delfland.

Twee fasen

Voor de langere termijn is het zeker dat een landelijke kilometerheffing wordt ingevoerd. Weggebruikers gaan betalen voor het gebruik van de weg in plaats van voor het bezit van een auto. De bedoeling is een kilometerprijs in twee fasen in te voeren en wegen- en aanschafbelasting af te schaffen. Na de knelpuntenheffing bij de grote steden, bedoeld om de verwachte verkeersgroei op te vangen, komt vanaf 2012 een landelijke heffing.

Het is onwaarschijnlijk dat het kabinet de financieringsvoorstellen van de commissie Nouwen zal overnemen. Het is weinig realistisch om te denken dat het parlement alle macht uit handen zal geven voor besteding van de infra-miljarden en die zal overdragen aan snelwegconsortia.

Infra-miljarden

De raad voor Verkeer en waterstaat waarschuwde minister Peijs (verkeer) dat invoering van een heffing via deze methode niet op korte termijn zal lukken. Het politieke klimaat is daar simpelweg niet rijp voor. Een advies dat de ministers ter harte hebben genomen. De meer zakelijke benadering voor de besteding van de infra-miljarden is op de lange baan geschoven. Het is wel de bedoeling om Rijkswaterstaat verder los te weken van het ministerie. De organisatie krijgt alle ruimte voor pps en innovatief aanbesteden.

De kans op succesvol invoeren van rekening rijden, was nog nooit zo groot. In het parlement is een meerderheid voor, maar ook buiten politiek Den Haag gaan steeds meer stemmen op om de files op deze manier te bestrijden.

Het advies van de commissie Nouwen wordt gedragen door de zestien leden van de werkgroep, varirend van werkgevers, vakbonden en ANWB tot consumenten-, milieu- en vervoersorganisaties. Het Centraal Planbureau heeft al berekend dat een heffing op drukke snelwegen leidt tot 35 tot 55 procent minder files op werkdagen.

Bron: CoBouw


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).