De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:39:45

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Rekeningrijden niet eerder dan in 2012

Datum: Thu 25 August 2005

DEN HAAG - Automobilisten gaan pas in 2012 betalen voor elke gereden kilometer. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wil eerst wegen aanleggen en pas dan het rekeningrijden invoeren. Dat staat in de Nota Mobiliteit die het kabinet vrijdag zal bespreken.

Vorig jaar zei vice-premier Zalm dat het kabinet mogelijk al in 2007 zou overgaan tot rekeningrijden. Maar Peijs wilde de automobilist pas laten betalen als er een breed draagvlak in de samenleving zou zijn. Een adviescommissie onder leiding van oud ANWB-topman Nouwen zei eerder dit jaar dat de automobilist niet bereid is te betalen als hij in dezelfde file blijft staan als v¢¢r de invoering.

Peijs wil daarom versneld nieuwe wegen aanleggen en dan pas rekeningrijden invoeren. De extra kosten voor de aanleg mogen later verhaald worden op de automobilist door een hogere kilometerheffing. In totaal wil Peijs 14,5 miljard euro extra uittrekken voor nieuwe wegen.

Variatie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat neemt ook de suggestie van de commissie Nouwen over om de prijs per gereden kilometer te laten variren, afhankelijk van plaats en tijd. Het idee is om de automobilist die in de spits in de Randstad rijdt zwaarder te belasten dan een automobilist die op donderdagmiddag op het platteland een boodschap doet. Peijs wil het bedrijfsleven ook de mogelijkheid geven nieuwe wegen aan te laten leggen. De kosten kunnen worden terugverdiend door bijvoorbeeld tol te heffen. Eerder deed Peijs al de weg Rotterdam- Antwerpen en de tweede Coentunnel bij Amsterdam in de aanbieding voor het bedrijfsleven.

In totaal wil Peijs 80 miljard euro uittrekken voor de infrastructuur tot 2020. Dat geld gaat naar asfalt, maar ook naar vaarwegen en openbaar vervoer. Naast de aanleg van nieuwe wegen en spoorlijnen wordt ook het onderhoud aan de infrastructuur uit het geld betaald.

Provincies en gemeenten krijgen ook extra geld om regionale en lokale knelpunten op te lossen.

Bron: Haagsche Courant


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).