De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
09:27:06

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Lezers woedend over plan kilometerheffing

Datum: Thu 12 May 2005

AMSTERDAM - De Nederlandse automobilisten zijn fel gekant tegen de dreigende kilometerheffing die ze beschouwen als een "straf omdat we naar ons werk gaan".

Het grote aantal, veelal woedende, tegenstanders van het door de commissie-Nouwen bezegelde akkoord over een geleidelijke invoering van kilometerheffing bij verkeersknelpunten, voelt zich met de rug tegen de muur gezet. Ze zien door hun werktijden geen enkele mogelijkheid om op een ander tijdstip te reizen dan in de straks met een heffing belaste spits. "We gaan niet 's ochtends om half zeven de weg op voor familiebezoek", zo verwoordt A. Klein de mening van talrijken.

Dit blijkt uit de stroom van reacties die De Telegraaf gisteren ontving na een oproep aan lezers om via internet hun mening te geven over de kilometerheffing. Veel weggebruikers voelen zich in de steek gelaten door hun belangenvertegenwoordigers die deelnamen aan de besprekingen van de commissie-Nouwen. Velen overwegen bijvoorbeeld hun lidmaatschap van de ANWB op te zeggen. "Als dank voor hun achterkamertjespolitiek", aldus mr. H. van Lookeren.

Tientallen lezers pleiten voor een referendum. "Alleen dan wordt duidelijk wat de bevolking echt wil", aldus R. Onderwater uit Sassenheim. "Ze zeggen nu dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is, maar ik ken niemand die voor is", zo verbaast S. van der Heijden uit Maastricht zich. Het openbaar vervoer biedt volgens de meesten absoluut geen alternatief: de reistijden zijn te lang en veel plekken zijn nagenoeg onbereikbaar per trein, metro of bus.

Van de vanaf 2009 in te voeren heffing wordt geen enkel heil verwacht. " Moet ik dan om elf uur naar mijn baas en om drie uur weer terug? Ze zien me aankomen", aldus F. Beerens uit Weesp. Omdat de forensen ook bij een eventuele kilometerheffing noodgedwongen allemaal tegelijk in de auto stappen, beschouwen velen het als een "ordinaire lastenverzwaring" voor de werkende burger.

"Heb je geen werk, dan is er geen probleem. Wil je geen uitkering en heb je het ervoor over om met je auto naar je baan te reizen, dan mag je betalen. Politici vertalen elk probleem naar een nieuwe belasting", aldus E. Luxen.

Het argument dat de autokosten straks veel eerlijker worden verdeeld wordt regelrecht naar de prullenmand verwezen. "Dat was ook het verhaal bij het kwartje van Kok. Daarmee is een kilometervreter nu al duurder uit dan iemand die amper in de wagen zit. Dus het zo geroemde belasten van het gebruik is allang ingevoerd." Anderen wijzen op de benzineprijs als middel om iets aan de files te doen. "Als je de brandstof duurder maakt, zijn al die dure poortjes en andere apparatuur onnodig."

Korrel zout

Ook de belofte dat de heffing verdwijnt wanneer de files bij de aangewezen knelpunten achterwege blijven, wordt massaal met een flinke korrel zout genomen. "Als onze regenten ergens goed in zijn is het wel het instellen van tijdelijke belastingen die nooit meer verdwijnen, zoals het kwartje van Kok. Of in het uitstellen van beloofde afschaffing ervan, zoals bij de onroerendezaakbelasting. Het zou me niets verbazen als een onverwachte financile tegenvaller straks weer wordt gecompenseerd met toch nog even een jaartje heffingen extra", zo vreest J. Roland uit Groningen.

Net zo pessimistisch zijn de automobilisten over de beloofde verlaging van de wegenbelasting en de bpm voor nieuwe auto's. "Ik heb nog nergens gelezen hoeveel die verlaging dan gaat bedragen", zegt D. Muntjewerff uit Amsterdam. Anderen voorspellen een complete chaos op de secundaire wegen. "Omdat het straks lucratief wordt om de knelpunten te mijden", voorziet J. Jorgensen.

Alom wordt gevreesd voor een massale uittocht van bedrijven en prijsstijgingen. "Deze nieuwe lastenverzwaring maakt het voor ondernemers oninteressant hier nog te investeren. En als ze al blijven worden de hogere vervoerskosten weer doorberekend aan de consument, die uiteindelijk dus dubbel de dupe is", zo meldt L. Steegeman.

Naast de honderden afkeurende reacties die binnenstroomden, was er ook een vijftal positieve. X. Koolman wijst erop dat het Londense voorbeeld, waar fors moet worden betaald om de stad in te komen, uitwijst dat kilometerheffing mensen ertoe aanzet meer na te denken over de vraag of ze de auto pakken. " Nadeel is wel dat de rijkeren kunnen rijden wanneer ze willen, terwijl de armeren worden verdrongen. Sociaal is het natuurlijk niet."

In de Tweede Kamer werd door VVD en CDA onder voorbehoud positief gereageerd op het advies van Nouwen. De Kamer wacht nog wel op het definitieve stuk dat verwacht wordt op 23 mei. Om die reden wilden andere partijen nog niet reageren.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).