De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:32:55

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Eerste onderzoeksresultaten beprijzen autorijden bekend

Datum: Sat 30 April 2005

Entree ANWB Ledenraadpleging - 'Wat mag autorijden kosten?'

De Tweede Kamer heeft aan de regering gevraagd in deze kabinetsperiode nog een start te maken met het invoeren van een vorm van beprijzen van autorijden.

Voor ons zaak om onmiddellijk te gaan onderzoeken, hoe u daar tegenover staat. Temeer ook omdat de ANWB heeft plaatsgenomen in een Platform, dat speciaal door de minister van Verkeer & Waterstaat is ingesteld om advies te geven over hoe, wanneer en met welk systeem.

Daarom hebben we vanaf augustus 2004 verschillende representatieve onderzoeken gehouden onder onze leden. Tevens hebben wij u via de Kampioen, internet en de kranten opgeroepen uw mening te geven over een nieuw belastingstelsel voor de auto. Inmiddels hebben zo'n 30.000 leden dat gedaan!

Het is duidelijk: u wilt een belastingsysteem dat eerlijk en helder is. Daarbij wilt u dat de kosten die u betaalt, besteed worden aan automobiliteitgerelateerde zaken. Hieronder leest u de hoofdpunten uit de resultaten en kunt u alle conclusies uit het onderzoek als PDF downloaden (Zie de site van de Bronvermelding).

ANWB-leden willen eerlijkheid:

  • eerlijkheid van betalen: hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt
  • eerlijkheid van besteden: alleen aan autokosten
  • aanpakken agressiviteit in het verkeer is belangrijker dan het aanpakken van files
  • overheid wordt niet vertrouwd
  • men wil niet meer betalen voor autorijden
  • openbaar vervoer is geen alternatief voor de auto

    Bron: ANWB


    Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).