De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:14:11

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Invoering kilometerheffing duurt nog jaren

Datum: Thu 24 February 2005

DEN HAAG (ANP) - Het duurt nog jaren voordat Nederlandse automobilisten te maken krijgen met de kilometerheffing. Minister Peijs van Verkeer stelt dat het systeem in 2014 technisch gezien betrouwbaar genoeg is.

Met de kilometerheffing betalen autobezitters voor het gebruik van de wagen. Wie veel kilometers maakt, betaalt meer. Peijs noemt de heffing het "meest eerlijke systeem". De huidige vaste lasten kunnen dan verdwijnen.

De Tweede Kamer steunde eind vorig jaar het voorstel van Kamerleden Hofstra (VVD) en Dijkstra (PvdA) om voor het eind van deze kabinetsperiode (voor 2007) een begin te maken met de invoering van de kilometerheffing.

Praktische problemen

Volgens Peijs is de techniek nog niet zover dat de Nederlanders snel per gereden kilometer gaan betalen. Daarbij staan ook praktische problemen een snelle invoering in de weg.

Kabinet en Kamer moeten nog beslissen of Nederland kilometerheffing krijgt. Er zijn ook andere manieren als tolwegen of een spitstarief om het gebruik van de auto te beprijzen. Een werkgroep onder voorzitterschap van oud-ANWB-directeur Nouwen onderzoekt het rekeningrijden. Dit voorjaar zal deze adviseren over het betalen voor autogebruik in samenhang met bestrijding van het fileprobleem.

Bron: www.planet.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).