De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
21:52:51

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Bonje om plannen kilometerheffing!!

Datum: Wed 16 February 2005

Binnen het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit (PABM) blijkt bonje te zijn uitgebroken over de andere wijze, waarop voor mobiliteit door automobilisten betaald zou moeten worden.De bedoeling van verkeersminister Peijs en de meerderheid van de Tweede Kamer is om te komen tot een vorm van kilometerheffing, tolpoortjes of een andere vorm van rekeningrijden. U kent de materie nog wel van de plannen van Tineke Tolpoort alias Netelenbos. Aangezien ruim 80 procent van de bevolking fel tegen deze plannen bleek te zijn, gingen ze dan ook de prullenbak in. Wat is er nu anders dan toen? Eigenlijk niet zo veel. Er gaan vele stemmen op om de belastingen, die op het bezit van de wagen drukken, in te brengen in een zogenaamde kilometerheffing. Het gaat dan om de houderschapsbelasting en de BPM. Op deze wijze betaalt de veelrijder ook veel kilometerheffing. Er zal een omslagpunt worden berekend op bijvoorbeeld 15.000 kilometer per jaar, waarbij tot dat punt niemand er op achteruit gaat, in theori

De torenhoge accijnzen op brandstoffen blijven bestaan. Deze torenhoge accijnzen vormen op zichzelf al een systeem, waarbij de veelrijder ontzettend veel betaalt. Dus daarvoor behoef je geen dure kilometerheffing in te voeren.

Verder streeft de politiek in eerste instantie een uniform tarief na; dat wil zeggen, dat je overal op elk tijdstip hetzelfde tarief kilometerheffing betaalt. Diezelfde politiek heeft echter een dubbele agenda. Eigenlijk willen ze een variabel tarief en dat betekent, dat in de spits in de Randstad de hoofdprijs betaald gaat worden. Daarmede trachten Peijs en de meerderheid van onze "volksvertegenwoordigers" een prijsbeleid op te zetten, waarmede Nederland weer in beweging zou moeten komen; u begrijpt het volkomen; oude wijn in nieuwe zakken. Het principe blijft de automobilist door prijsbeleid uit de auto te jagen. Waarheen weet niemand, want het openbaar verover zit bomvol.

Binnen het PABM zijn RAI en BOVAG, respectievelijk importeurs/autofabrikanten en dealers, duidelijk voor de kilometerheffing; dan wordt de BPM overgeheveld naar de kilometerheffing en worden auto's goedkoper. Het interesseert hen geen bal, dat automobilisten vervolgens in de financile tang worden genomen. Het milieu smaldeel in de PABM is uiteraard voor kilometerheffing; hoe meer auto's van de weg, des te beter. Vertegenwoordigers van het vrachtverkeer, zoals TLN en EVO zijn ook voor de heffing; personenauto's van de weg en meer ruimte voor vrachtwagens. De ANWB twijfelt; veel leden zijn mordicus tegen de kilometerheffing; zij sluit echter toch niet uit om vermoedelijk onder strikte voorwaarden alsnog accoord te gaan met enige vorm van kilometerheffing.

Automobilisten; u bent bij deze gewaarschuwd. Rotterdam, Hans Grashoff, voorzitter Pro Auto.

Bron: Stichting Pro-Auto


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).