De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
02:40:40

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Automobilist ontkomt niet aan kilometerheffing

Datum: Fri 01 October 2004

DEN HAAG - De Nederlandse automobilist lijkt niet meer te ontkomen aan een kilometerheffing of een andere vorm van "beprijzing" van het autorijden. Minister Peijs (Verkeer) is daar heilig van overtuigd. "Linksom of rechtsom, prijsbeleid is onvermijdelijk", zei ze donderdag bij de presentatie van de Nota Mobiliteit.

In deze verkeersplannen tot 2020 trekt het kabinet 80,5 miljard euro uit voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor en vaarwegen. De files zullen daarmee niet verdwijnen. Daarvoor is nog eens 35 miljard euro nodig, aldus Peijs.

Het kabinet beperkt zich tot het aanbieden van een acceptabele en voorspelbare reistijd. Zo mag de automobilist in de spits op snelwegen straks maximaal 45 minuten doen over een stuk van 50 kilometer. Dat is anderhalf keer de normale reistijd. Op stedelijke ringwegen mag dat niet meer dan twee keer zo lang zijn.

Dit kabinet wil het pad effenen voor een prijsbeleid. Peijs laat de concrete keuze voorlopig over een platform waarin grote maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zullen zijn. "Zonder maatschappelijk draagvlak kan ik het wel schudden."

ANWB

Oud-ANWB-directeur Nouwen, eerder fel tegenstander van rekeningrijden, tolpoortjes en dat soort plannen van voormalig PvdA-minister Netelenbos, zit het platform voor. Peijs hoopt dat dat zal meehelpen. "Als Nouwen overtuigd is dat beprijzen moet, is Nederland ook overtuigd."

Voorjaar 2005 moet de commissie-Nouwen met conclusies komen. Anders zal Peijs zelf nog in de loop van 2005 een plan voorleggen. Maar daar houdt zij geen rekening mee. "Iedereen is het zo langzamerhand eens over beprijzen, alleen wil iedereen iets anders."

De Tweede Kamer wil echter meer vaart zetten achter de plannen. Het huidige kabinet moet al stappen nemen en dat niet overlaten aan zijn opvolger. CDA-woordvoerder Van Hijum is een uitzondering. Eerst bewegen, dan beprijzen, is zijn redenering gezien het debacle met de plannen voor rekeningrijden.

Een meerderheid van de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en de regeringspartijen VVD en D66 betreurt het daarentegen dat de zaak opnieuw wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Brancheorganisaties Bovag en RAI waarschuwen dat de voorbereiding van zo'n systeem acht tot tien jaar vergt. Volgens hen kan met een heffing wegen- en aanschafbelasting verdwijnen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW eist dat de opbrengst ten goede komt aan aanleg en onderhoud van infrastructuur. Dat geld mag niet in de pot 'algemene middelen' worden gestopt, aldus vervoerdersorganisatie TLN. Minister Peijs weigerde in te gaan op de eventuele opbrengst van een kilometerheffing, die ook zal gelden voor het vrachtverkeer.

Van de beschikbare 80 miljard wil het kabinet 13,4 miljard uitgeven aan onderhoud en vervanging van verouderd spoor. Ook de vaarwegen worden gemoderniseerd, voor 10,4 miljard euro.

De linkse oppositie vindt dat het openbaar vervoer er bekaaid vanaf komt. Ook zou het kabinet meer oog moeten hebben voor de gevolgen voor het milieu. De Raad van State haalde nog onlangs een streep door de aanleg van een spitsstrook bij Eindhoven, die de files moest verhelpen. De aanleg van nog eens zes spitsstroken is daardoor vertraagd. Eerst moet onderzoek gedaan worden naar de gevolgen voor het milieu.

Volgens Milieudefensie kunnen daardoor veel van de gewenste wegen niet aangelegd worden omdat de Europese normen voor luchtkwaliteit niet worden behaald. "Het is mooi meegenomen dat onzinnig asfalt nu ook al gauw onwettig asfalt is." Volgens Stichting Natuur en Milieu staat voor het kabinet alleen bereikbaarheid voorop en gaat de nota voorbij aan de enorme schade die het verkeer aan de volksgezondheid berokkent.

Bron: Nu.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).