De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
02:04:24

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Satellietheffing voor Brits autoverkeer

Datum: Mon 27 September 2004

Satellieten registreren feilloos wie waar wanneer rijdt. Op aarde krijgen automobilisten de rekening - naar rato - gepresenteerd. Over tien jaar moet in Engeland zo'n systeem de stedelijke congestie halveren en die op snelwegen met éénderde kunnen verminderen. Tegelijk biedt deze vorm van rekeningrijden een eerlijk en milieuvriendelijk alternatief voor de vaste motorrijtuigenbelasting.

Als voorstudie voor het tienjaren-transportplan van het Verenigd Koninkrijk heeft het Britse Institute for Public Policy Research (IPPR) een model voor deze satellietheffing op tafel gelegd. Eenmaal uitgevoerd zou het plan 16 miljard pond (25 miljard euro) kunnen opbrengen en de autolasten herverdelen. Kilometervreters in en rond Londen zouden maandelijks een kleine 220 euro extra kwijt zijn, terwijl matige rijders in het plattelandsgebied van het Engelse noordwesten een bescheiden voordeeltje van 4,50 euro boeken.

Voor deze grootscheepse vorm van 'variabilisatie' zou het actuele Britse wagenpark van dertig miljoen auto's met chips moeten worden uitgerust die van hogerhand (met een precisie van 10 meter) 'gesnapt' worden door satellieten van GPS dan wel van het Europese Galileo-systeem.

Het toptarief van de voorgestelde heffing zou op 1,35 euro per kilometer neerkomen, hoewel dit waarschijnlijk slechts betrekking op een half procent van het nationaal autokilometrage. Gemiddeld zal het systeem per personenauto 80 euro per jaar in het laatje brengen. Geld waarmee volgens IPPR-directeur en beleidsonderzoeker Tony Grayling, autorijdend Engeland betaalt voor veroorzaakte congestie en luchtverontreiniging. De opbrengsten van het rekeningrijden per satelliet dienen niet alleen voor afschaffing van de motorrijtuigenbelasting, maar ook voor extra investeringen in met name openbaar vervoer, infrastructuur en andere bereikbaarheidsmaatregelen.

Het IPPR-computermodel heeft berekend dat de elektronische heffing het autogebruik landelijk met zeven procent terugdringt en daarmee ook de CO2-uitstoot met drie miljoen ton per jaar. Indien daarentegen het heffingsgeld aan de consument wordt teruggegeven in de vorm van verlaagde brandstofprijzen, dan zou de emissie juist twee miljoen ton stijgen bij een daarmee corresponderende groei van de automobiliteit met vijf procent.Voor zo'n systeem letterlijk en figuurlijk in de lucht is, kunnen congestieheffingen zoals in Londen en op nieuwe en uitgebreide motorways niet worden gemist, benadrukken de beleidsonderzoekers.

Draagvlak

In een draagvlakonderzoek testten de IPPR-onderzoekers de acceptatie van het rekeningrijden per satelliet. Niet verrassend is dat een meerderheid zich er achter schaart, mits men er financieel niet op achteruit gaat. Het privacyargument bleek voor 62 procent van de ondervraagden geen punt.

Bron: Verkeerskunde.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).