De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:18:33

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Vorm van kilometerheffing onontbeerlijk'

Datum: Wed 08 September 2004

Dat stelde staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) in zijn toespraak op de startmanifestatie van de aanstaande debatavonden over duurzame ontwikkeling, 4 september jl.

"Ook al is mobiliteit schoon, stil en zuinig, dan nog bestaat het probleem van congestie en doorsnijding van ons landschap door infrastructuur . Optimale benutting van de huidige infra is daarom absoluut noodzakelijk. En een kilometerheffing maakt dit mogelijk: eerlijk omdat, als je meer gebruik maakt van de wegen je ook meer betaalt, en bovendien schaarste in de spits op een economische manier verdeelt. Daarna komt pas nieuwe infrastructuur in beeld", aldus de staatsecretaris.

De staatssecretaris wil verder de discussie aan of "we de bestaande milieuschuld niet sneller moeten inlossen. Want er liggen nog een paar terreinen open: geluid, bodemsanering, luchtkwaliteit, externe veiligheid; het zijn allemaal dossiers waar we nog een gigantische slag moeten slaan en daar is geld voor nodig. (_) Inzet voor een volgende kabinetsperiode zou moeten zijn: extra geld voor de milieuschuld die er al ligt."

Pieter van Geel erkent dat handelen vanuit een perspectief van duurzaamheid best wel eens lastig is. "Het vereist inderdaad leiderschap, maar dat laatste is nou eenmaal de kernfunctie van onze politieke beweging. Om weer Jan de Koning weliswaar vrij te citeren: "Wij hebben de taak om onszelf een stapje verder te brengen dan wij van nature geneigd zijn te doen." Daarom is ook het werken aan duurzaamheid een kwestie van beschaving."

Zie de site bij de bronvermelding voor de hele speech

Bron: CDA-site


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).