De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:20:31

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Column: Kilometerheffing is ernstige steekwond in economie!

Datum: Thu 01 July 2004

Door: DrNomad

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het voornemen om een breed debat te voeren over de kilometerheffing. Mw. Peijs wil graag hiervoor stappen ondernemen om het systeem in te voeren in 2010.

De kilometerheffing is een ernstige steekwond in de Nederlandse economie. Gaat nu nog het gerucht dat een pakje boter in de Randstad al duurder is dan in de rest van het land, met de kilometerheffing wordt via deze weg worden zelfs scherven geslagen in de Nederlandse concurrentie positie.

De kilometerheffing is niet interessant voor het betaalde bedrag per kilometer, want dit wordt al gedaan via brandstofaccijns, het interessante punt ligt hem in de "variabilisering". Tijdens de spits is het kilometer tarief duurder dan buiten de spits. Dit heeft tot doel om ervoor te zorgen dat meer mensen buiten de spits gaan rijden, waardoor minder files ontstaan.

En hoe is Nederland met belastingen? Zij trekken af wat er maar af te trekken valt en belastingontwijking is nationale volkssport geworden. Dus waarom zou de Nederlander niet gevoelig zijn om de dure kilometerheffing te ontwijken? Als dit massaal gebeurt, dan verschuift dus de spits, vanuit economische motieven. Uiteraard is de spitsheffing niet gebaseerd op de drukte, maar op een tijdstip. Tussen bijvoorbeeld 6:00 's ochtends en 10:00 's ochtends betaalt men extra vanwege de spits. Wanneer het beleid dus succesvol is, verplaatst de drukte zich na 10:00. In de succesvolle situatie staat men dus in de file voor een goedkoper tarief.

Maar niet iedereen heeft keuze en de kilometerheffing hoeft daarom niet per definitie een succes te zijn. Dus in het ergste geval staat u tussen 6:00 en 10:00 in de file en betaald u ook nog eens een hoog kilometer tarief! Dan krijgt u dus twee keer straf! Schiphol bepaalt bijvoorbeeld al wanneer vluchten opstijgen en de weggebruiker heeft hier geen controle over. Natuurlijk zijn er ook vele andere voorbeelden te bedenken, maar het uitgegeven geld voor het spitstarief is hier duidelijk "pechgeld" - men kan er niets aan doen! Door gebrek aan keuzevrijheid ontstaat er al een vorm van ongelijkheid.

In een succesvolle situatie van het spitstarief, betekent dit, dat men pas na 10:00 gaat werken. Dit betekent ook dat het tijdsraam waarin men zaken kan doen, wordt verkleind. Heden ten dage zijn bedrijven op elkaar afgestemd door de tijden tussen 8:00 en 18:00. Meestal wordt binnen dat tijdsraam zaken gedaan, overleg gepleegd, onderhandeld, acquisitie gedaan enzovoorts. Als het spitstarief een succes is waardoor het zakelijke tijdsraam verkleind, dan is dit een ernstige steekwond in de Nederlandse economie - een handicap zelfs. Het zakelijke tijdsraam wordt versnipperd, met alle gevolgen vandien. Het betekent in de praktijk, of minder tijd om zaken te doen, of zaken doen voor een hoger tarief!

In het Midden en Klein Bedrijf is de kilometer heffing regelrechte concurrentievervalsing. Klaagt een Nederlandse bloemist uit de Randstad nog over concurrentie vervalsing op de Europese markt, omdat de Nederlandse wetgeving strenger is met bestrijdingsmiddelen, terwijl men dit in de rest van Europa niet is. De randstad wordt zwaar getroffen met de kilometerheffing en heeft de keus om hogere prijzen te vragen voor haar producten, ofwel via een opslagsysteem buiten de Randstad minder efficint te gaan werken, wat ook de nodige kosten met zich meebrengt. Zodra Randstad bedrijven zaken doen buiten de randstad, zijn zij minder goed af dan bedrijven buiten de Randstad - concurrentievervalsing met de rest van het land en Europa dus!

Het wordt nog een graadje erger voor bedrijven in de Randstad die zaken doen binnen de Randstad, omdat zij het voor een hoger tarief moeten doen, kunnen bedrijven van buiten de Randstad het uiteraard goedkoper! Door concurrentievervalsing kan de vraag naar producten van bedrijven binnen de randstad wel eens flink gaan dalen!

Maar niet alleen de bedrijvigheid binnen de Randstad wordt door de kilometerheffing getroffen, maar ook de werknemers. Werknemers die geen andere keuze hebben dan om met de auto naar het werk te gaan worden zeer hard getroffen. Het gaat niet meer om hooggespannen binnen de spits ergens aan te kunnen komen, nee, de arbeidstijd (incl reistijd) wordt langer als zij kiezen voor het openbaar vervoer, omdat de gewone autorit onbetaalbaar wordt!

Maar het gerucht dat het pakje boter in de Randstad al duurder is dan in de rest van het land zal het minste meevallen in de maatregel. Het boterpakje gerucht is feit, bovendien wordt dat pakje boter nog duurder ook. Zo tref je via de kilometerheffing ook nog eens de minima in de randstad, die niet eens een auto heeft!

De kilometerheffing is daarmee een maatregel die geografisch in de Randstad de grootste scherven slaat, waarmee de economische motor van Nederland wordt uitgehold! Ook op sociaal vlak is de kilometerheffing een fiasco omdat de leefwereld van een persoon uit de randstad per definitie groter is dan op het platteland. Het onderhouden van sociale contacten wordt duurder, terwijl er geen duidelijkheid bestaat over eenvoudige maar belangrijke zaken als veiligheid en bereikbaarheid van het openbaar vervoer.

Files oplossen via de kilometerheffing komt toch weer neer op mobiliteitspreventie. En anders komt het zeker neer op mobiliteitsverlamming! Maar betaald mw. Peijs voor de scherven? Ga nou gauw! Ook dit wordt opgehoest door het bedrijfsleven!

Bron: FlitsService.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).