De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
22:23:49

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Peijs organiseert breed debat over kilometerheffing

Datum: Wed 30 June 2004

DEN HAAG - Minister Peijs van Verkeer zet een breed debat op over het 'beprijzen' van het autoverkeer. Op haar initiatief komt er na de zomer een 'platform gebruiksvergoeding' met onder andere ANWB, Stichting Natuur en Milieu en lagere overheden om zoveel mogelijk steun voor een of andere vorm van een kilometerheffing te creren.

Dit forum begint in september en moet in februari volgend jaar met zijn werk klaar zijn, kondigde de bewindsvrouw woensdag in de Tweede Kamer aan. Er gaan, ook in politiek Den Haag, steeds meer stemmen op voor zo'n heffing, maar volgens minister Peijs is die eenheid schijn en is de verdeeldheid troef over de invulling van een kilometerheffing. Via zo'n breed debat moet er overeenstemming komen. Zo niet, dan komt Peijs zelf met een voorstel, waarschuwde ze.

Dat wil niet zeggen dat binnen enkele jaren al een heffing wordt ingevoerd, maar volgens Peijs is dat na 2010 onvermijdelijk. Zij wil dat alleen wel nog deze kabinetsperiode, en dus voor 2007, voorbereiden, zoals zij ook al bij de behandeling van haar begroting 2004 in november vorig jaar aankondigde.

De bewindsvrouw zou wel proefprojecten met een heffing rond grote steden willen opzetten. "Dat zou helpen bij het verkrijgen van draagvlak." Maar grote steden hun eigen gang laten gaan, komt niet bij haar op. " Er moet een landelijk systeem komen. Anders moeten automobilisten straks drie tolkastjes aan boord hebben."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).