De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
02:12:58

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Peijs: belastingplan negatief voor antifilebeleid

Datum: Wed 11 February 2004

DEN HAAG - De nieuwe belastingregels voor de auto pakken negatief uit voor de antifileplannen van het kabinet. Tot die conclusie kwam minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) woensdag in de Tweede Kamer. Volgens haar beloont het belastingplan, dat sinds 1 januari van kracht is, mensen die op grote afstand van hun werk blijven wonen.

Peijs uitte haar zorgen, nadat onderzoeksinstituten hadden uitgerekend dat met het fiscale autopakket de files in de ochtendspits met 9 procent toenemen. De onderzoekers, van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Centraal Planbureau (CPB), meldden vorige week dat de nieuwe regels weliswaar eenvoudiger zijn, maar dat die ook leiden tot een verlaging van de kosten voor het woon-werkverkeer.

In de Tweede Kamer leeft daarom de verwachting dat werkgevers op grote schaal zullen overgaan tot hogere vergoedingen voor de auto, bijvoorbeeld om hoge looneisen te kunnen dempen. Tot 18 cent hoeven werkgevers over een kilometervergoeding geen belasting betalen, maar over een loonsverhoging wel.

Ontsteltenis

Tot ontsteltenis van onder meer VVD, PvdA en GroenLinks deed staatssecretaris Wijn (Financin) donderdag tijdens een Kamerdebat de oproep aan werkgevers om de vergoedingen niet te veel te verhogen. "Dit kunt u niet maken", verwoordde GroenLinks-Kamerlid Vendrik de gevoelens. "U biedt een fiscale mogelijkheid aan werkgevers en vervolgens roept u ze op die vooral niet te gebruiken."

Wijn kondigde aan via de loonbelasting en de CAO's in de gaten te willen houden hoe werkgevers om zullen gaan met de kilometervergoedingen. Waar nodig zal hij maatregelen nemen. Wijn haalde woensdag toch al de woede en ongeloof van de Kamer over zich heen, door in tegenstelling tot collega Peijs, het onderzoek van onder meer het CPB veel minder serieus te nemen. Volgens hem moeten de door de onderzoekers voorspelde effecten nog maar blijken.

Bron: Nu.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).