De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
23:41:18

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


VVD: Naar een moderne en eerlijke infraheffing (2008-2016)

Datum: Sun 01 February 2004

In het VVD-verkiezingsprogramma staat:

"Vaste autokosten zoals de motorrijtuigenbelasting en de BPM worden omgebouwd tot een gebruiksheffing: een vaste prijs per gereden kilometer geheven in een gelijke systematiek voor automobilisten in het hele land. Voorwaarde is dat bij de overgang de totale opbrengsten voor het Rijk niet stijgen. Indien duidelijk blijkt dat verdere differentiatie in de kosten naar tijd en plaats leidt tot de gewenste verkeersregulering, kan het systeem verder worden gespecificeerd naar een variabele gebruiksheffing".

In het verleden zijn eerdere pogingen om te komen tot een prijs per gereden kilometer mislukt. Reden hiervoor was dat deze pogingen niet voldoende doordacht waren. Het abstractieniveau was hoog, niet duidelijk was welk doel de kilometerheffing moest dienen en de invoeringskosten waren buitensporig. Ook de technische, financiele en inmiddels ook politieke problemen in Duitsland rond de invoering van de LKW-maut geven aan dat een verandering van het systeem van autobelastingen van te voren goed doordacht moet worden.

Eind 2002 nam de Tweede Kamer een motie Hofstra, VanVroonhoven-Kok en Van As aan. In deze motie werd gevraagd om te komen tot verschuiving van belasting op bezit van een auto naar belasting op gebruik van een auto. Ook werd regering gevraagd de huidige grondslagen voor de autobelastingen, t.w. waarde, gewicht en brandstoftype te vervangen door de variabelen: veiligheid, schoon en zuinig, en beslag op infrastructuur.

Het kabinet heeft over deze motie een brief geschreven naar de Tweede Kamer. De VVD vindt deze brief te mager. Het kabinet schuift de variabilisatie op de lange baan terwijl de nota Mobiliteit binnenkort wordt uitgebracht. Tot nu toe heeft de regering ook nog niet gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om tol te heffen op nieuwe infrastructuur. Daarom brengt de VVD zelf een plan uit om te komen tot een verschuiving van belasting op bezit naar belasting op gebruik en modernisering van de belastinggrondslagen.

Bron: Pieterhofstra.nl Klik op [Infraheffing]


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).