De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:08:56

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


CDA niet categorisch tegen kilometerheffing

Datum: Tue 04 November 2003

DEN HAAG - Het CDA is niet definitief tegen de invoering van de kilometerheffing om de files te helpen bestrijden. De christen-democraten zijn weliswaar tegen de plannen van minister Peijs van Verkeer om er in 2007 al mee te beginnen, maar sluiten het betalen per gereden kilometer voor de verre toekomst niet uit.

Het Tweede-Kamerlid Van Haersma Buma wil eerst het mobiliteitsplan van Peijs afwachten. Ook is hij van mening dat Nederland niet zijn eigen gang moet gaan, maar moet optrekken met buurlanden. De CDA'er wees er fijntjes op dat de tolheffing voor vrachtverkeer in Duitsland vooralsnog een flop is. Van Haersma Buma benadrukte verder dat het technisch moet kunnen.

Hij wil eerst alle voors en tegens op een rijtje hebben. Dan kan de CDA-fractie een standpunt over de heffing innemen. "Het is het einde van de discussie. Nu is het nog te vroeg." Op de vraag van LPF'er Hermans of het met het CDA 'nog alle kanten op' kan, antwoordde Van Haersma Buma volmondig ja.

De meeste andere partijen prezen de afgelopen dagen om het hardst de CDA-bewindsvrouw. Het getuigt van moed en inzicht, meende PvdA-woordvoerder Verdaas, maar die zou er toch graag nog meer vaart achter zetten.

VVD-collega Hofstra liet zich over de plannen niet zo vijandig uit als de liberalen ooit waren, maar wil er pas op zijn vroegst in 2010 of 2012 aan. Er is voor de VVD geen denken aan dat het in deze kabinetsperiode en dus voor 2007 tot zo'n heffing komt.

Een idee van GroenLinks om regio's zo snel mogelijk alvast een vorm van tolheffing in te laten voeren, viel bij Verdaas in goede aarde. Dat mag nu al voor nieuwe wegen, maar GroenLinks wil het ook op bestaande, naar Londens voorbeeld. Maar anders dan collega Duijvendak wil Verdaas de regio's niet de vrije hand geven. Verdaas drong aan op "een regierol" voor de minister om te voorkomen dat elke regio met een eigen systeem komt. Hofstra wuifde het initiatief weg.

De ANWB, die al moeite heeft met rekeningrijden, moet niets weten van het groene plan. De autolobby vreest een wildgroei van extra lokale en regionale heffingen op het wegverkeer.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).