De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:00:45

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kamermeerderheid voor kilometerheffing in 2010

Datum: Tue 04 November 2003

DEN HAAG - Een Kamermeerderheid is voorstander van invoering van een kilometerheffing rond 2010. Het plan van minister Peijs van Verkeer om er in 2007 al mee te beginnen krijgt onvoldoende steun, maar drie jaar later zou het volgens een groot aantal partijen wel kunnen.

Dat bleek dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling Verkeer en Waterstaat. De coalitiepartijen CDA, VVD en LPF zien helemaal niets in invoering van de heffing in deze kabinetsperiode en dus voor 2007, maar volgens VVD'er Hofstra "zouden we er vanaf 2010 mee kunnen beginnen". Hij stelt wel als voorwaarde dat de BPM (aanschafbelasting) en wegenbelasting verdwijnen.

Het CDA wijst de kilometerheffing niet categorisch af, maar is er nog lang niet aan toe om voor de langere termijn een standpunt in te nemen. CDA'er Van Haersma Buma wil eerst de de toekomstvisie van Peijs afwachten en vindt bovendien dat Nederland niet op eigen houtje moet gaan "beprijzen" . Eventuele invoering moet in Europees verband en de techniek dient waterdicht te zijn. Voor Hofstra is dat laatste ook een belangrijke voorwaarde.

D66 en de linkse oppositiepartijen willen automobilisten nog liever vandaag dan morgen per gereden kilometer laten betalen. D66'er Van der Ham proefde bij het CDA de bereidheid tot discussie over de kilometerheffing. "En daarmee begint elke draai." Op een vraag van LPF'er Hermans of het met het CDA "nog alle kanten op" kan, antwoordde Van Haersma Buma volmondig "ja".

Over de aard van de heffing lopen de meningen nog wel sterk uiteen. De VVD en de LPF zijn voor een 'platte heffing' waarbij automobilisten altijd hetzelfde bedrag betalen. De andere voorstanders willen differentiren naar tijd en plaats: in de spits op drukke wegen is het tarief hoger.

PvdA-Tweede-Kamerlid Verdaas prees de moed en het inzicht van Peijs, maar zou er net als GroenLinkser Duyvendak eerder mee willen beginnen dan 2007.

Een idee van GroenLinks om regio's zo snel mogelijk alvast een vorm van tolheffing in te laten voeren, steunde Verdaas. Dat mag nu al voor nieuwe wegen, maar Duyvendak wil het ook op bestaande, naar Londens voorbeeld. Anders dan Duyvendak wil Verdaas de regio's echter niet de vrije hand geven. Verdaas drong aan op "een regierol" voor de minister om te voorkomen dat elke regio met een eigen systeem komt. Hofstra wuifde het initiatief weg.

De ANWB, die al moeite heeft met rekeningrijden, moet niets weten van het groene plan. De autolobby vreest een wildgroei van extra lokale en regionale heffingen op het wegverkeer.

In de Kamer tekende zich een meerderheid af om de privé-sector mee te laten betalen aan projecten die het ministerie bij gebrek aan geld op de lange baan heeft geschoven. Zo'n voorbeeld is de spoortunnel in het centrum van Delft, waarvan de bouw daardoor niet meer in 2006 begint. Hofstra opperde het idee voor de oprichting van de Nederlandse Infrastructuur Maatschappij, met een fifty-fifty-deelname van overheid en private sector.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).