De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:54:25

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


CDA wijst plannen Peijs af

Datum: Sat 01 November 2003

DEN HAAG - De Tweede-Kamerfractie van het CDA wijst de plannen voor een kilometerheffing van CDA-minister Peijs van Verkeer faliekant af. Het CDA-Kamerlid Van Haersma Buma zegt dat de kilometerheffing niet in het regeerakkoord van CDA, VVD en D66 is opgenomen en dat het er nu vooral om gaat om de "doorstroming te bevorderen".

VVD en PvdA vinden dat Peijs "de goede richting inslaat". VVD-Kamerlid Hofstra is het zeer eens met het afschaffen van de BPM en de wegenbelasting maar noemt de invoering van de kilometerheffing per 2007 te snel. Ook vreest hij dat het erg duur wordt om alle zes miljoen auto's in Nederland klaar te maken voor de kilometerheffing.

PvdA-woordvoerder Verdaas steunt de kilometerheffing. "Wij zijn er altijd voor geweest om niet het bezit maar het gebruik van de auto te belasten." GroenLinks-Kamerlid Duyvendak noemde het plan van Peijs " te laat en te weinig. Er komt teveel asfalt en het ontbreekt de minister aan moed om v¢¢r 2007 rekeningrijden in te voeren."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).