De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
09:17:58

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing 'optie' in verkeersplan

Datum: Fri 27 June 2003

DEN HAAG - Invoering van de kilometerheffing komt als optie in het nieuwe Nationaal Verkeer en Vervoersplan (NVVP) te staan. Ruim een jaar geleden werd deze wegenbelasting per gereden kilometer nog onontbeerlijk geacht om de files terug te dringen. Onder het huidige politieke gesternte is het zogenoemde prijsbeleid echter taboe.

"Waarschijnlijk wordt dat pas na 2010 een item", voorspelt projectsecretaris G. Post in het jongste nummer van Profiel, het personeelsblad van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. "Maar dat moeten we nog goed met de ministers doorspreken."

De nieuwe verkeersminister Karla Peijs is lid van het CDA. Die partij ageert het felst tegen de kilometerheffing. ,Eerste bewegen, dan beprijzen", zeggen de christen-democraten, die vooral willen investeren in meer asfalt en spitsstroken om de files te bestrijden.

Het NVVP, dat volgend jaar zomer klaar moet zijn, is een nieuwe versie van een oud plan. Het vorige NVVP van toenmalig PvdA-minister Netelenbos werd vorig jaar april echter weggestemd door de Tweede Kamer, omdat CDA en de toenmalige paarse coalitiepartner VVD het niet ambitieus genoeg vonden.

Het nieuwe NVVP is een stuk korter en richt zich meer op regio's. "Het verbeteren van de bereikbaarheid van deur tot deur staat centraal", zegt Post. "Ook zal meer aandacht worden besteed aan de verbetering van de regionale bereikbaarheid."

Er bestaat nog een kans dat het NVVP wordt ingevoegd in de nota Ruimte, waarin het kabinet het complete ruimtelijk beleid voor de komende jaren wil formuleren.

Bron: Nu.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).