De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
09:11:38

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Autobranche ziet heil in kilometerheffing

Datum: Sat 12 April 2003

DEN HAAG (GPD) - Er moeten meer wegen komen om de files op te lossen, maar de bestaande wegen moeten ook beter worden benut. Meer investeren in openbaar vervoer helpt nauwelijks om de files aan te pakken. Wat wel helpt, is kilometerheffing, een mobiliteitstarief dus. Deze conclusies trekt het bureau McKinsey, dat op verzoek van de RAI Vereniging de voorstellen uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan van voormalig minister Tineke Netelenbos heeft onderzocht. De RAI, belangenbehartiger van de autobranche, vindt dat bij invoering van een mobiliteitstarief de bpm ( belasting personenauto's en motorrijwielen) geleidelijk moet verdwijnen. Bij kilometerheffing is een autorijder die weinig rijdt, veel goedkoper uit. Ook de auto zelf zal goedkoper worden, omdat de 23 procent bpm van nu gefaseerd - de RAI denkt aan een periode van acht jaar - verdwijnt. Het bezit wordt dan minder duur, het gebruik duurder. Volgens Hans Vermeulen, voorzitter van het hoofdbestuur van de RAI, is de keuzevrijheid voor de automobilist belangrijk.

"Als hij kan kiezen, zal het emotioneel ook beter verteerbaar zijn dat meer rijden meer geld kost." De drie grootste vervoersorganisaties hebben een toptwintig met knelpunten op de Nederlandse hoofdwegen opgesteld. Deze twintig ` filetoppers' leveren volgens EVO, Transport en Logistiek Nederland en Koninklijk Nederlands Vervoer de meeste economische schade op en moeten daarom voorrang hebben bij investeringen in de infrastructuur. De organisaties stellen dat het kabinet jaarlijks €1,1 miljard moet uitrekken om alle infrastructurele knelpunten op te lossen. Het kabinet-Balkenende heeft `slechts' €115 miljoen per jaar vrij gemaakt. Bij deze lage investeringen kan de economie volgens de vervoerders €14 miljard schade oplopen. Meest problematisch is het knooppunt Holendrecht- Ouderijn op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Een verbreding naar twee keer vier wegstroken is pas in 2011 gereed, maar zelfs bij deze verbreding zal het aantal files sterk toenemen, voorspellen de organisaties. Op twee staat de A2 bij Eindhoven. Ook hier komt de geplande wegverbreding naar twee keer vier wegstroken in 2010 te laat. Het derde belangrijke knelpunt is weer de A2, maar nu tussen Ouderijn en Deil.

Bron: Leeuwarder Courant


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).