De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:56:38

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Verkeersnota Prinsjesdag 2002

Datum: Tue 17 September 2002

De Boer wil 150 kilometer nieuw asfalt.

Grote spoorprojecten worden in de ijskast gezet.

"In nota's kun je niet rijden, op asfalt wel", is het uitgangspunt van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat. Hij wil afrekenen met de cultuur van Paars, waarin "met alles en iedereen rekening wordt gehouden, van de korenwolf tot de zeggekorfslak". Het plan voor de kilometerheffing gaat achter slot en grendel. En wat hem komen er geen nieuwe studies meer bij, want "soms moet die schop gewoon de grond in", zegt De Boer in zijn toelichting op de begroting voor 2003.

Voor de komende vier jaar heeft hij 380 miljoen euro extra uitgetrokken voor de aanleg van 150 kilometer spits- en bufferstroken, rijbanen aan de linkerkant van de weg die bij files open gaan. Die nieuwe stroken komen onder meer langs de Ringweg Amsterdam, de A28 (Utrecht-Amersfoort) en de A27 (Utrecht-Hilversum).

De Boer wil ook dat projecten voor het wegverkeer als de aanleg van de tweede Coentunnel en het doortrekken van de A2 in Maastricht versneld worden uitgevoerd. De overheid trekt daar echter geen extra geld voor uit. De minister hoopt dat het bedrijfsleven over de brug komt. "Ik heb ondernemers nodig."

Bron: Omroep.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).