De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:15:08

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Ministerie trots op kilometerheffing

Datum: Sat 24 August 2002

DEN HAAG - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is "trots op de vooruitgang die is geboekt" met de uitwerking van de kilometerheffing. Het project is in hoog tempo gestart en er is veel bereikt, zo schrijft de verantwoordelijk directeur-generaal M. van Eeghen de komende week in een brief aan alle deelnemende en genteresseerde bedrijven in het project.

In de brief legt Van Eeghen uit dat de nieuwe coalitie van CDA, LPF en VVD voorlopig niets ziet in de kilometerheffing en dat het project dus wordt gestaakt. Het nieuwe kabinet richt zich volgens hem op "betere benutting, inculsief verbreding, van weginfrastructuur en de verbetering van het openbaar vervoersnetwerk", zo valt te lezen in de in het engels opgestelde brief. Tientallen bedrijven uit binnen- en buitenland hadden hun oog op het ambitieuze project met de 'betaalkastjes' laten vallen.

"De nieuwe regering gelooft dat de introductie van een eventuele heffing per gereden kilometer alleen functioneel is als de toegankelijkheid van wegen en openbaar vervoer vergroot zijn", schrijft Van Eeghen. Voor de ambtenaren van het ministerie was de ommezwaai van het nieuwe kabinet flink slikken.

De ambtenaren staken met name het afgelopen half jaar veel energie in de uitwerking van de kilometerheffing en voelden zich daarin gesteund door rapporten van allerlei planbureaus, adviesorganen en belangenverenigingen. Het ministerie had een speciale projectorganisatie in het leven geroepen die de invoering van de belasting per gereden kilometer voorbereidde. Het was de bedoeling dat de heffing in 2006 in heel Nederland ingevoerd zou worden.

Toen tijdens de formatie duidelijk werd dat de beoogde coalitie de kilometerheffing wilde schrappen, rekende het departement nog voor demissionair minister Netelenbos uit dat het de nieuwe coalitie miljarden euro's extra zal kosten als het met extra asfalt de files wil bestrijden.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).