De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:29:17

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Huidige stand van zaken

Datum: Thu 12 April 2001

Minister Netelenbos heeft Roel Pieper verzocht om na te gaan of in 2003 al "op een beperkt aantal locaties" kilometerheffing voor automobilisten kan worden ingevoerd. Als dat inderdaad kan, is de invoering van tolpoorten rond de grote steden mogelijk van de baan. Tot voor kort was Netelenbos van plan om eerst tolpoorten in te voeren, waarna in 2010 dan op een systeem van kilometerheffing zou worden overgegaan.

Op 19 mei 2000 kwam het kabinet met het langverwachte antifileplan. Er komen elf proeflocaties voor rekeningrijden op snelwegen

 • twee bij Amsterdam (A2 en A4)
 • drie bij Den Haag (A4, A12 en A13)
 • drie bij Rotterdam (A13, A20 en A29)
 • drie bij Utrecht (A2-Noord, A2-Zuid en A27)

  Ook komen er vier proeven met betaalstroken in de regio's Amsterdam en Rotterdam.

  Behalve deze locaties op snelwegen komen er mogelijk 27 tolpoorten op secundaire wegen in de Randstad.

  Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad, waar de plannen voor rekeningrijden deel van uitmaken, kost de overheid ruim 10 miljard gulden. Het bedrijfsleven moet minstens 3 miljard meebetalen aan tolwegen, tunnels en privaat betaalde betaalstroken.

  Er is veel weerstand tegen de plannen van minister Netelenbos. Het rekeningrijden is onderdeel van het regeerakkoord, maar dat heeft de VVD en D66 er niet van weerhouden openlijk kritiek te uiten op de plannen. VVD'er Hofstra diende met het CDA zelfs een motie in tegen de plannen, die overigens met een zeer klein verschil van stemmen werd verworpen. Bij de begrotingsbehandelingen van Verkeer & Waterstaat verklaarde Giskes (D66) dat haar partij eigenlijk af wil van het rekeningrijden, maar dat ze zich aan het regeerakkoord zullen houden.

  Bron: NRC Handelsblad


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).