De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:21:16

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kok: heffing verkeer geen ommezwaai

Datum: Sat 10 March 2001

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, 10 MAART. Premier Kok vindt niet dat het kabinet een ommezwaai heeft gemaakt inzake de invoering van tolpoorten. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) besloot deze week als het technisch mogelijk is een kilometerheffing voor automobilisten in te voeren. In dat geval kan het experiment met de tolpoorten worden geschrapt.

Het kabinet heeft er gisteren mee ingestemd ex-Philips-topman en internetondernemer Roel Pieper te laten onderzoeken of de kilometerheffing al in 2003 op een beperkt aantal locaties mogelijk is.

"Laten we hopen dat het tot iets fraais leidt", zei Kok gisteren over het onderzoek van Pieper. Hij beklemtoonde dat pas de laatste maand duidelijk is geworden dat een snelle invoering van de kilometerheffing misschien mogelijk is. Zo begint binnenkort in Duitsland een proef met kilometerheffing voor vrachtwagens. Tot dusver ging het ministerie van Verkeer en Waterstaat er vanuit dat dit pas in 2010 haalbaar zou zijn. Volgens Kok is het kabinet niet gezwicht voor de grote weerstand die in de samenleving bestaat tegen de tolpoorten bij Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Wel zei hij dat "het niet in het belang van het kabinet is om weerstand intact te laten als het ook anders kan". De ANWB en de werkgeversorganisaties, grote tegenstanders van de tolpoorten, zijn voorstander van kilometerheffing omdat dit eerlijker zou zijn en omdat ze hier meer effect van verwachten.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).