De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:59:36

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Rekeningrijden

Datum: Sat 10 March 2001

Rekeningrijden is een systeem waarbij automobilisten die tijdens de ochtendspits een grote stad willen binnenrijden een heffing moeten betalen. Het kabinet heeft besloten tot het invoeren van elf proeflocaties op snelwegen voor het rekeningrijden in de Randstad. Daarnaast komen er mogelijk nog 27 tolpoorten op secundaire wegen. Zie het kaartje voor het kabinetsplan Bereikbaarheidsoffensief Randstad waarvan rekeningrijden onderdeel is.

Begin maart 2001 echter heeft minister Netelenbos (Verkeer) een onderzoek ingesteld om na te gaan of er in plaats van tolpoortjes direct een systeem van kilometerheffing kan worden ingevoerd.

Het doel van rekeningrijden is de almaar toenemende files in het land te beteugelen. Vooralsnog zal het alleen worden ingevoerd rond de vier grote steden in de Randstad. Automobilisten krijgen hiermee een financile prikkel om eerder of later van huis te vertrekken of eventueel thuis te blijven werken.

Het aantal files daalt al als er een klein aantal auto's minder op de weg is. Dit blijkt uit onderzoeken tijdens vakantieperiodes. De exacte gevolgen van rekeningrijden zijn nog niet te voorspellen. In vergelijkbare gevallen in het buitenland was er een afname van enkele procenten tot tientallen procenten.

Het fileprobleem blijft urgent. Het aantal files in Nederland steeg in 1999 met 19 procent vergeleken met 1998. In totaal nam het verkeer op autosnelwegen in diezelfde periode met vijf procent toe.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).