De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:18:28

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Minister vraagt Pieper - Onderzoek naar heffing per kilometer

Datum: Wed 07 March 2001

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, 7 MAART. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft Roel Pieper verzocht om na te gaan of in 2003 al "op een beperkt aantal locaties" kilometerheffing voor automobilisten kan worden ingevoerd.

Als dat inderdaad kan, is de invoering van tolpoorten rond de grote steden van de baan, deelt een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat mee. Tot voor kort was Netelenbos van plan om eerst tolpoorten in te voeren, waarna in 2010 dan op een systeem van kilometerheffing zou worden overgegaan. Tegen de tolpoorten rees massaal verzet, onder aanvoering van vooral de ANWB.

Op de vraag waarom de minister dit besluit neemt, zegt de woordvoerder: "De laatste weken is zowel in de Tweede Kamer als in Duitsland veel informatie beschikbaar gekomen over nieuwe technologie voor de kilometerheffing. Daarmee zou een snelle invoering mogelijk zijn."

Pieper, internetondernemer en deeltijdhoogleraar Informatica en Technologie in Twente, moet nu onderzoeken of dergelijke technologie voor 'gedifferentieerde heffing' over twee jaar kan worden gebruikt voor een proef "op een beperkt aantal locaties (90.000 voertuigen per dag)". Verder moet hij duidelijk maken op welke termijn een grootschalige inbouw van de vereiste techniek in vier miljoen voertuigen kan worden gerealiseerd. Het ministerie heeft een aantal voorwaarden gesteld. De technologie moet voldoen aan hoge eisen van privacy, moet voldoende fraudebestendig en betrouwbaar zijn.

In de Tweede Kamer is onlangs de twijfel over de tolpoorten fors toegenomen. De minister heeft al wel een akkoord bereikt met drie van de vier grote steden in de Randstad over een proefneming. De steden hebben hiervoor reeds een bijdrage van 125 miljoen gulden ontvangen. Zij hebben zich verplicht om dat bedrag te verdubbelen. Het geld is bedoeld om allerlei maatregelen voor een betere bereikbaarheid te treffen.

Woordvoerders van de gemeenten zeggen dat gewoon doorgewerkt wordt aan die plannen. Men gaat er ook van uit dat het rijk over enige tijd de tweede tranche van de bijdrage (opnieuw 125 miljoen gulden) zal overmaken. Zowel Verkeer en Waterstaat als de woordvoerders van de betrokken steden benadrukken nu dat niemand echt voorstander was van de tolpoorten. In een reactie zeiden ANWB en het bedrijfsleven vanmorgen dat ze verheugd zijn over de nieuwste stap van Netelenbos. De kilometerheffing is volgens hen eerlijker, omdat daarmee het autogebruik wordt belast en niet het bezit van de auto.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).