De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:26:39

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'D66 bemoeilijkt rekeningrijden'

Datum: Sat 18 November 2000

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, 18 NOV. D66 heeft door zijn handelwijze in de Tweede Kamer deze week de invoering van het rekeningrijden bemoeilijkt. Dat zei premier Kok gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad.

De kleinste coalitiepartner diende afgelopen donderdag op grond van "voortschrijdend inzicht" een motie in om experimenten met het rekeningrijden in te trekken. D66 vreest dat de proeven, die voorzien in tolpoorten rond steden in de Randstad vanaf het jaar 2002, niet zullen slagen. D66 ziet meer in de invoering van een kilometerheffing, een ander systeem van filebestrijding. Volgens minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) zal dat systeem niet eerder dan over zeven jaar kunnen worden ingevoerd.

Volgens Kok heeft D66 het draagvlak voor het rekeningrijden verder ondermijnd. Hij erkende dat "de verleiding groot is te zeggen dat het niks wordt", maar hij meent evenals Netelenbos dat het langer uitstellen van maatregelen leidt tot verscherping van de filevorming. Volgens hem getuigt D66 van "voortschrijdend gebrek aan durf" om niet te willen experimenteren. "Het is een luxe die ons niet kunnen veroorloven", zei de premier.

Kok voegde daar aan toe dat het kabinet het rekeningrijden niet invoert "omdat we er zo verknocht aan zijn", maar omdat het onontkoombaar is.

Van de coalitiepartners staat nu alleen de PvdA nog vierkant achter het rekeningrijden. De VVD heeft al langer kritiek, maar steunde donderdag de motie van D66 niet. Premier Kok verwees gisteren nog even naar het regeerakkoord, waarin "toch afspraken zijn gemaakt" over het experimenteren met rekeningrijden.

Hij verwierp de suggestie dat de onenigheid over het rekeningrijden wijst op een patroon van stekeliger wordende verhoudingen tussen de drie regeringspartijen. Ook minister Korthals (Justitie) en staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) hadden deze week te maken met weerstand bij coalitiegenoten.

Volgens Kok waren dit "incidenten die los van elkaar moeten worden gezien".

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).