De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:46:58

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Politieke achtergrond van het rekeningrijden

Datum: Wed 14 June 2000

Het rekeningrijden staat al een tiental jaren op de politieke agenda, maar de invoering werd steeds opnieuw uitgesteld. In het regeerakkoord voor Paars-II (1998) werd vastgelegd dat het rekeningrijden tijdens deze regeerperiode zou worden gentroduceerd. Coalitiepartner VVD ging met merkbare tegenzin akkoord met deze bepaling. Ook bedongen de liberalen dat in ruil hiervoor de motorrijtuigenbelasting verlaagd zou worden.

Door het regeerakkoord had de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos (PvdA), weinig armslag meer op dit punt. Toen zij echter in het voorjaar van 1999 steeds sterker onder druk kwam te staan, in het bijzonder door niet aflatende kritiek van de kant van de ANWB en dagblad De Telegraaf, besloot ze gas terug te nemen. Het rekeningrijden zou niet langer in alle vier grote steden tegelijk hoeven worden ingevoerd. In plaats daarvan kon eerst worden gestart met een experiment in één of meer steden. Zoals steeds, bleef Netelenbos haar critici echter voorhouden dat die nog nimmer een realistisch alternatief voor het rekeningrijden ter tafel hadden gebracht.

Inmiddels nam ook de kritiek toe van de kant van de VVD, die zich zag geconfronteerd met een steeds luider morrende achterban. Het Kamerlid Hofstra liet geen gelegenheid voorbij gaan om te verklaren dat het hooguit om een experiment zou mogen gaan. En als zich niet snel een vermindering van het aantal files met 30 procent aftekende, moest de hele onderneming wat hem betreft worden gestaakt. Anders dan de VVD, bleven PvdA en D66 warme voorstanders van het rekeningrijden. Daarbij mochten ze op steun rekenen van GroenLinks. Het CDA, SP, SGP en RPF wezen het rekeningrijden echter juist af.

Inmiddels namen Netelenbos en haar ambtenaren wijselijk niet langer het beladen woord rekeningrijden in de mond. Ze spraken over een "spitstarief" en over "totaalpakketten" om de bereikbaarheid van de grote steden te verbeteren.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).