De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:15:56

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Infrastructuur Randstad - VVD: zelfde bedrag voor weg en spoor

Datum: Thu 08 June 2000

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, 8 JUNI. De VVD eist in ruil voor medewerking aan het zogeheten Rondje Randstad - snel nieuw spoor tussen de vier grote steden waarmee zeker zes miljard gulden zal zijn gemoeid - een vergelijkbaar bedrag voor nieuwe wegen.

Dit heeft het VVD-Kamerlid Hofstra gisteren verklaard tijdens een debat met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de plannen van het kabinet om de files in de Randstad te beteugelen. Hij zei nadrukkelijk het evenwicht te willen bewaren tussen nieuwe investeringen in het openbaar vervoer en in wegen. "Evenwicht is een verdeling van 50-50."

Deze bedragen zouden nog eens komen bovenop de tien miljard die het kabinet onlangs al heeft uitgetrokken voor talrijke verbeteringen in de infrastructuur. Het Rondje Randstad valt daar echter nog niet onder, al heeft het kabinet wel beloofd dat dit er snel zal komen. Netelenbos wil eerst afwachten welke besluiten het kabinet neemt over de plaats van enkele grote nieuwe woonwijken voordat ze concrete plannen uitwerkt voor deze spoorverbinding. De keuze lijkt te gaan tussen een magneetzweeftrein en traditionele snelle treinen.

De opmerkingen van Hofstra over de verdeling tussen openbaar vervoer en wegen wekten de woede op van de woordvoerders van de coalitiepartners, Giskes (D66) en Van Gijzel (PvdA). Die betoogden dat dit in flagrante strijd was met eerdere afspraken, waarbij nooit sprake was geweest van nieuwe additionele fondsen voor wegen. Ook Netelenbos sprak nadrukkelijk tegen dat er al was vastgelegd dat alles op basis van 50-50 zou worden verdeeld.

De coalitiepartijen maakten gisteren intussen duidelijk dat ze zich wel kunnen vinden in de aanpak van het zogeheten Bereikbaarheidsoffensief Randstad, waaraan het kabinet onlangs zijn goedkeuring hechtte. Het plan omvat onder meer een proef van twee jaar met het omstreden rekeningrijden tijdens de ochtendspits en een experiment met filevrije betaalstroken naast bestaande snelwegen. Met het plan zijn investeringen gemoeid van ruwweg 5,2 miljard gulden in het openbaar vervoer en 4,8 miljard gulden voor verbeteringen in de wegen. Daarnaast gaat het kabinet ervan uit dat het bedrijfsleven ook nog eens drie miljard gulden zal bijdragen aan het oplossen van de knelpunten.

Netelenbos liet doorschemeren dat wanneer een van de vier grote steden uiteindelijk niet wil meedoen, deze niet alleen kan fluiten naar de afgesproken rijksbijdrage aan een regionaal mobiliteitsfonds van 250 miljoen gulden maar ook naar andere projecten in het plan. Volgens de VVD'er Hofstra zou dit op chantage neerkomen. Hij verklaarde zich wel akkoord met het inhouden van de 250 miljoen in dat geval, maar zei dat de investeringen in de overige projecten in zo'n stadsregio zouden moeten doorgaan.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).