De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:51:20

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


De techniek van het rekeningrijden

Datum: Fri 19 May 2000

Bij het rekeningrijden betalen automobilisten een heffing. Die heffing kan op twee manieren worden gend. Ten eerste kunnen 'vaste klanten' een kastje, een zogeheten transponder, in hun auto laten aanbrengen, uitgerust met een chipkaart. Elektronische apparatuur in een poort boven de weg zoekt vervolgens contact met het kastje en boekt bij elke passage vijf gulden af van de chipkaart. Zo'n transponder is tegen een aanschafprijs van 65 gulden te krijgen, in het begin eventueel ook tegen een door de overheid gesubsidieerde introductieprijs van 25 gulden.

Wie geen kastje in de auto heeft of wiens chipkaart onvoldoende saldo bevat, betaalt op een andere wijze. Een camera registreert hun kentekenplaat, waarna de eigenaar van de auto een acceptgirokaart thuis gestuurd krijgt. Door de hogere administratiekosten moeten zij zeven gulden per rit betalen.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).