De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:15:05

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


GroenLinks hekelt aanpak rekeningrijden

Datum: Mon 03 April 2000

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, GroenLinks-fractievoorzitter Rosenm"ller heeft gisteren gedreigd de steun van zijn partij voor het rekeningrijden in te trekken. Volgens hem gaat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) veel te ver in haar pogingen het bedrijfsleven en andere tegenstanders te winnen voor haar plannen voor deze methode van filebestrijding.

Rosenmo"ller hekelde een bijeenkomst die de bewindsvrouw vorige week had belegd in Den Haag met tegenstanders van het rekeningrijden. "Afgelopen week heeft minister Netelenbos in Hotel des Indes een knieval gemaakt voor de autolobby in Nederland', zei hij bij een debat in Utrecht. "Zij lijkt nu aan te koersen op een monstercompromis om de grootste hobbel in haar beleid te nemen: het rekeningrijden.'

De steun van GroenLinks is overigens vooralsnog misbaar voor het kabinet, dat dank zij de eigen coalitiepartners over een ruime meerderheid beschikt op dit punt. Van de VVD is echter bekend dat ze sceptisch staat tegenover de invoering van het rekeningrijden.

Rosenm"ller sprak de vrees uit dat de invoering vergezeld zal gaan van een groot aantal infrastructurele projecten, waarbij het accent naar zijn smaak te sterk op nieuwe wegenbouw zou liggen.

Netelenbos zelf heeft de afgelopen weken steeds onderstreept dat ze streeft naar `totaalpakketten' om de bereikbaarheid van de grote steden in het westen van het land te verbeteren.

Het rekeningrijden, een term die de minister zelf bij voorkeur mijdt, zou hiervan slechts één element vormen.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).