De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
22:38:24

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Netelenbos boos na uitspraken VVD-Kamerlid

Datum: Wed 01 March 2000

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren boos gereageerd op een beschuldiging van het VVD-Kamerlid Blaauw dat zij "prostitutie bedrijft met overheidsgeld' bij de invoering van het rekeningrijden rond de vier grote steden.

Blaauw deed zijn uitlatingen maandagavond op een VVD-bijeenkomst in Utrecht. Hij hekelde de wijze waarop Netelenbos de vier grote steden probeert te paaien met extra fondsen voor infrastructuur in ruil voor de invoering van tolpoorten. "Dit is een manier van politiek bedrijven die ik niet graag zie in landen boven Frankrijk', aldus Blaauw.

De minister zond terstond een protestbrief naar VVD-fractievoorzitter Dijkstal, waarin ze hem nog eens herinnerde aan de afspraken uit het regeerakkoord. Daarin staat dat de coalitiepartijen nog gedurende deze kabinetsperiode het rekeningrijden zullen invoeren.

De VVD-fractievoorzitter liet op zijn beurt weten "hoogst ongelukkig met de terminologie van de heer Blaauw' te zijn. Volgens een woordvoerder beschouwde Dijkstal daarmee de kwestie als beindigd.

Binnen de VVD leeft er veel onbehagen over de invoering van de tolpoortjes. Op provinciaal en regionaal niveau hebben veel VVD-fracties zich openlijk tegen deze wijze van filebestrijding uitgesproken. Dat geldt ook voor de regio-Utrecht. Volgens deze VVD'ers komt rekeningrijden slechts neer op betaald in de file staan en zal het het fileprobleem niet oplossen.

In de Tweede Kamer neemt de VVD een enigszins ambivalente houding in. Enerzijds verklaart verkeerswoordvoerder Hofstra dat zijn fractie een proef met het rekeningrijden in de Randstad steunt. Anderzijds toont hij zich sceptisch over de kansen dat dit een succes zal worden en bestempelde hij de toezeggingen die Netelenbos aan de steden deed voor nieuwe infrastructuur ter compensatie van de tolpoortjes als "omkoping'. Netelenbos heeft inmiddels beginsel-overeenkomsten bereikt met Amsterdam, Utrecht en Den Haag.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).