De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
11:24:34

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Rijden op rekening is slecht berekend'

Datum: Wed 05 January 2000

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Financin zijn tot nu toe aan de optimistische kant geweest met hun berekeningen omtrent de kosten en baten van de invoering van het rekeningrijden.

Dit concluderen de interne accountantsdiensten van beide departementen in een eind vorig jaar verschenen rapport, dat inmiddels aan de Tweede Kamer is toegestuurd. Ze menen dat er vrijwel geen ruimte in de planning zit voor tegenvallers. "Er is sprake van een zogenaamde best-case planning', aldus de accountants in het rapport.

Het kabinet wil nog deze regeerperiode beginnen met de invoering van het rekeningrijden in één of meer steden in de Randstad. Via de elektronische tolheffing in de ochtendspits hoopt het het fileprobleem te beteugelen. Vorige maand bereikte minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) een beginselakkoord met de regio Amsterdam over de invoering van het rekeningrijden.

Verkeer en Waterstaat was er tot dusverre van uitgegaan dat de integrale invoering van het rekeningrijden, dat wil zeggen rond alle vier grote steden tegelijk, in de periode 1999-2010 uitvoeringskosten van zo'n 1,3 miljard gulden met zich mee zou brengen. De opbrengsten werden geraamd op 240 miljoen per jaar. Deze zouden echter voor een belangrijk deel ten goede komen aan de betreffende regio's. Deze ramingen achten de beide accountantsdiensten goed onderbouwd.

Aangezien minister Netelenbos afgelopen zomer toch de voorkeur gaf aan een gefaseerde invoering van het rekeningrijden, dat wil zeggen eerst in één of eventueel meer steden, zijn alle ramingen op losse schroeven komen te staan.

Amsterdam alleen al verwacht nu, via een pakket steunmaatregelen voor de lokale infrastructuur in ruil voor de invoering van het rekeningrijden, ruim één miljard gulden binnen te halen.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).