De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
02:13:35

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Proef met rekeningrijden - VVD komt Netelenbos tegemoet

Datum: Fri 05 November 1999

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, De VVD is gisteren minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) alsnog tegemoet gekomen in de omstreden zaak van het rekeningrijden in de Randstad. Bovendien bleek ook het CDA bereid aan een experiment met deze manier van filebestrijding mee te werken.

VVD-woordvoerder Hofstra, die daags tevoren bij de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer nog had verlangd dat de minister al in januari met een proef met het rekeningrijden zou beginnen, zei gisteren dat dat uiterlijk v¢¢r 31 maart moest gebeuren.

Op die termijn denkt ook Netelenbos zelf gemakkelijk zekerheid te hebben over de vraag of het experiment al dan niet doorgaat.

De minister onderhandelt thans nog met de vier grote steden over de invoering van elektronische tolheffing tijdens de ochtendspits in één of meer van die steden. Geen van de vier steden heeft van enig enthousiasme voor het rekeningrijden blijk gegeven.

Tot vreugde van Netelenbos en de coalitiepartijen PvdA en D66 toonde ook CDA-woordvoerder Leers zich bereid tot enige flexibiliteit op het punt van het rekeningrijden. Tot dusverre waren de christen-democraten tegen, maar nu stemmen ze in met een proef. Leers zei "geen dogma' van de kwestie te willen maken, zolang de coalitiepartijen dat ook niet doen.

Een andere oppositiepartij, GroenLinks, stelde dat Netelenbos aan het oorspronkelijke plan van het kabinet moest vasthouden en het rekeningrijden tegelijkertijd in alle vier grote steden moest introduceren.

Netelenbos riep intussen VVD-politici in provincies en gemeenten op haar pogingen om het rekeningrijden in te voeren, niet langer tegen te werken. Deze opmerking schoot Hofstra in het verkeerde keelgat. "In de VVD is het niet de gewoonte de raads- en statenleden in de zak te houden', zei hij.

Op haar beurt zegde Netelenbos de Kamer gisteren toe dat ze volgend jaar tien miljoen gulden extra uittrekt om de veiligheid in trams en bussen in de grote steden te verbeteren. Dit geld is vooral bestemd voor het aantrekken van extra conducteurs. Ook de gemeentelijke vervoersbedrijven hadden hier al enkele malen nadrukkelijk om verzocht.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).