De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:14:10

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Files en maximumsnelheid - Paars blijft worstelen met autoproblemen

Datum: Thu 04 November 1999

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, 4 NOV. De paarse coalitie blijft worstelen met de kwestie van het autoverkeer, of het nu gaat om stilstaande auto's in de file dan wel om de maximumsnelheid op de snelwegen in de Randstad.

De VVD maakte gisteren bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat duidelijk dat haar toch al geringe enthousiasme voor het rekeningrijden vrijwel tot het nulpunt is gedaald. Minister Netelenbos is al maanden in onderhandeling met de vier grote steden over een proef met elektronische betaling in de ochtendspits. Maar tot dusverre is er voor zover bekend weinig vooruitgang geboekt.

Het Kamerlid Hofstra (VVD) stelde Netelenbos gisteren een ultimatum om uiterlijk begin volgend jaar met een grote stad in de Randstad voor de dag te komen, waar een proef met deze methode van filebestrijding kan beginnen. "Als echter blijkt dat het niet lukt', aldus Hofstra, "dan zou ik niet weten wat wij dan verder nog met rekeningrijden moeten.'

De woorden van Hofstra leidden tot verontwaardigde reacties van de woordvoerders van de coalitiegenoten. Van Gijzel (PvdA) verklaarde zo'n ultimatum niet te aanvaarden en vroeg zich af waarom de VVD dan het regeerakkoord had getekend. Daarin staat uitdrukkelijk dat het kabinet deze regeerperiode het rekeningrijden zal invoeren.

Ook Kamerlid Giskes van D66 toonde zich gisteren teleurgesteld over het standpunt van Hofstra. Ze vroeg zich overigens af of het belang van de files soms niet wordt overdreven. Slechts zo'n 250.000 mensen staan dagelijks in de file, volgens haar niet zo veel op zes miljoen Nederlanders met een baan buiten de deur.

Intussen bleek gisteren dat het kabinet zijn pogingen heeft gestaakt overeenstemming te bereiken over de maximumsnelheid op de snelwegen in de Randstad. In het regeerakkoord was afgesproken dat die maximumsnelheid tussen 7.00 uur en 19.00 uur naar 100 km per uur zou gaan, terwijl die dan 's avonds in vrijwel de gehele Randstad naar 120 km per uur zou gaan. Het eerste deel was vooral op aandringen van PvdA en D66 in het regeerakkoord opgenomen, het tweede was een wens van de VVD.

Maar uit onderzoek is intussen duidelijk geworden dat het invoeren van een maximumsnelheid van 120 km per uur in de nachtelijke uren zou betekenen dat op veel plaatsen de wettelijke geluidslimieten worden overschreden. Om dat te voorkomen zouden geluidsschermen en andere voorzieningen moeten worden aangebracht voor een bedrag van ongeveer een miljard gulden.

Ingewijden zeggen dat het paarse kabinet die geldsom veel te hoog vindt.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).