De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:04:28

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Meetapparaat mist 1 op de 1.000 auto's

Datum: Tue 24 August 1999

Experiment rekeningrijden

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, Uit proeven met rekeningrijden op de A12 bij De Meern eerder dit jaar is gebleken dat er bij minder dan één op de duizend passerende auto's iets misging met de elektronische betaling. Dit heeft minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gisteren de Tweede Kamer laten weten.

Volgens de minister zal de kans op fouten "in de komende periode' nog eens met een factor tien verminderen. Aan het experiment namen zo'n 400 vrijwilligers deel, die vooraf een betaalbox in hun auto genstalleerd hadden gekregen. Netelenbos noemde de resultaten van de proeven "bevredigend'.

Tijdens het experiment werd ook getracht de overige passerende voertuigen op de A12 te detecteren en te registreren, bij voorkeur in het donker en bij slecht weer. In totaal werden zo de kentekenplaten van ruim 42.000 passerende auto's geanalyseerd. In drie procent van de gevallen bleken de geregistreerde kentekens niet te verwerken. In haar brief meldt Netelenbos echter dat dit cijfer in de toekomst kan worden gereduceerd tot 0,5 procent, onder meer door de auto niet alleen van voren maar ook van achteren te registreren.

De minister gaf in haar brief aan dat problemen met de automatische betaling zich vooral voordeden bij een combinatie van slecht weer en snelrijdende voertuigen op zogeheten Dicht Asfalt Beton. Om de onderkant van de auto's ontstaat dan gemakkelijk een sluier van opsproeiend water, die het kenteken aan het zicht onttrekt.

Het kabinet was aanvankelijk van plan het rekeningrijden nog gedurende de huidige kabinetsperiode in en rond de vier grote steden in te voeren. Afgelopen voorjaar paste Netelenbos, die zich geconfronteerd zag met een lawine van kritiek op het kabinetsvoornemen, de plannen echter aan. Er zou eerst in één grote stad worden gexperimenteerd alvorens het systeem ook elders in te voeren. Tot dusverre heeft echter geen van de grote steden zich vrijwillig aangemeld voor zo'n experiment.

De proeven bij de De Meern waren tevens bedoeld om de apparatuur van vier verschillende consortia te testen. Twee daarvan, het Noorse Q-Free samen met het Portugese Peek Traffic en Brisa alsook de combinatie van Siemens Nederland en het Zweedse Saab Combitech Traffic Systems, blijven nog in de race. Na een nieuwe serie experimenten zal er uiteindelijk één consortium overblijven. Twee andere consortia zijn inmiddels al afgevallen.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).