De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
09:40:06

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Spervuur aan vragen over rekeningrijden

Datum: Wed 14 April 1999

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, 14 APRIL. De oppositie tegen het rekeningrijden is groot en vertraging bij de invoering ervan ligt in de rede. Maar minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) geeft geen krimp.

Het wetsontwerp op het rekeningrijden, een van de minst geliefde initiatieven van Paars II bij brede lagen van de bevolking, loopt mogelijk aanzienlijke vertraging op.

De Tweede Kamer was aanvankelijk van plan de nieuwe wet dit voorjaar te behandelen, maar door een lawine van vragen wordt het steeds twijfelachtiger of het ontwerp nog wel voor het zomerreces aan bod komt. Daardoor zou het dan pas in augustus of september opnieuw op de agenda belanden.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) geeft echter geen krimp en laat bij monde van een woordvoerder weten dat de invoering van het rekeningrijden vooralsnog op schema ligt. Haar ambtenaren zijn al sinds de jaarwisseling bezig met het beantwoorden van zo'n vierhonderd vragen van Kamerleden over deze methode van filebestrijding. Eind deze maand of begin mei zijn ze hiermee naar verwachting klaar, waarna Netelenbos de Kamer weer tegemoet kan treden.

Het Kamerlid Reitsma (CDA) voorspelt echter dat de minister opnieuw zal worden geconfronteerd met een spervuur van vragen, omdat er sinds begin dit jaar overal in de samenleving nieuwe vragen naar boven zijn gekomen. De beantwoording daarvan zou zo veel tijd gaan kosten dat het zeer onwaarschijnlijk wordt dat de zogenoemde kaderwet op het rekeningrijden al voor de zomer gereed is. Zijn PvdA-collega Van Heemst is hier overigens nog niet zo zeker van. Volgens hem is het zeer wel mogelijk dat de minister de nieuwe aspecten alvast verwerkt in de antwoorden, die ze nu voorbereidt.

Netelenbos moet intussen het hoofd bieden aan oppositie op allerlei fronten. Gisteren tekenden enkele gemeenten, waaronder Bunnik en Woerden in de provincie Utrecht bezwaar aan tegen het voornemen van het kabinet al in 2001 een begin te maken met het rekeningrijden. Volgens hen hebben ze meer tijd nodig om het openbaar vervoer te verbeteren, overstapplaatsen aan te leggen en grote nieuwbouwwijken bereikbaar te maken. Het is moeilijk om voordien al op doeltreffende wijze tolpoorten voor het rekeningrijden te installeren, zo betogen de gemeenten.

Vorige week liet de ABN Amro weten dat de interesse van de bank in publiek-private samenwerking op het gebied van sommige wegprojecten sterk zou verminderen indien de overheid zou vasthouden aan de invoering van het rekeningrijden. Daarnaast voert zowel de ANWB als het dagblad De Telegraaf een intensieve campagne tegen deze manier van filebestrijding.

Netelenbos zelf zag zich deze week genoopt een brief naar de Kamer te sturen naar aanleiding van een reportage in de Telegraaf uit Noorwegen getiteld `Rekeningrijden in praktijk fiasco'. De minister geeft daarin aan dat de krant daarin een loopje met de waarheid nam. De tolheffing in Noorwegen is namelijk niet in de eerste plaats bedoeld om de files te verminderen maar om de kosten van de infrastructuur terug te verdienen. Bovendien was het in de stad Trondheim in minder dan één procent van de gevallen niet mogelijk een tolbedrag te vorderen door fouten in de apparatuur, terwijl de Telegraaf ten onrechte had gesuggereerd dat op 700.000 voertuigen maar 36.000 voertuigen door de camera's waren herkend.

Op de A12 tussen Woerden en De Meern hebben intussen de eerste experimenten plaatsgehad met het rekeningrijden. Verscheidene bedrijven hebben daar de afgelopen maanden kunnen testen of hun meet- en registratieapparatuur naar wens functioneert. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat analyseert thans de resultaten en zal in juni twee firma's aanwijzen die zullen deelnemen aan een nieuwe ronde van experimenten.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).