De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:11:38

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


In verkiezingscampagne - VVD-leider komt op voor automobilist

Datum: Mon 22 February 1999

Door: Onze politieke redactie

DEN HAAG. VVD-fractieleider Dijkstal heeft zich in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten opgeworpen als beschermer van de belangen van automobilisten.

In een vraaggesprek met De Telegraaf, afgelopen zaterdag, toont Dijkstal zich weinig enthousiast over de invoering van rekeningrijden. Het is voor hem niet uitgesloten dat de invoering, voorzien in 2001, wordt uitgesteld wanneer minister Netelenbos geen bevredigende antwoorden geeft op de 450 Kamervragen over het rekeningrijden. Dijkstal meldt dat de VVD laat onderzoeken of de invoering van betaalstroken kan bijdragen aan het terugdringen van files.

PvdA-fractieleider Melkert reageert verbaasd op de uitspraken van Dijkstal over rekeningrijden. In een debat tussen vijf fractieleiders voor Radio 1, gistermiddag, wees hij erop dat juist VVD-minister Jorritsma in het vorige kabinet het initiatief heeft genomen voor de invoering van rekeningrijen. De geschatte opbrengst hiervan, 400 miljoen gulden, moet volgens Melkert worden gebruikt voor een algemene verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Hierdoor leidt rekeningrijden niet tot algemene lastenverzwaring, maar slechts tot hogere kosten voor automobilisten die in de spits willen rijden. Invoering van betaalstroken is voor Melkert onbespreekbaar: "Dat betekent dat mensen met geld snel mogen rijden en dat mensen zonder geld in de file moeten staan. Dat gaan we dus niet doen.'

VVD'er Dijkstal noemt het autobeleid van het kabinet in De Telegraaf "een chaos'. Volgens Dijkstal worden automobilisten door het kabinet behandeld als "kleine criminelen'. De VVD zal kabinetsplannen voor het reguleren van het autoverkeer blokkeren wanneer ze verder gaan dan de afspraken in het regeerakkoord, aldus Dijkstal. Hij doelt daarmee op uitspraken van de ministers Pronk (VROM) en Netelenbos (Verkeer) die hebben gepleit voor invoering van maximaal 100 kilometer per uur op meer snelwegen en voor verhoging van de autokosten per afgelegde kilometer. Dijkstal zegt dat hij bij de kabinetsformatie al niet gelukkig was met de benoeming van twee PvdA'ers op VROM en Verkeer en Waterstaat. "Nog steeds vraag ik mij af of dit verstandig is geweest.'

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).