De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:49:46

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Kastje kan niet op motor'

Datum: Tue 02 February 1999

Door: Een onzer redacteuren

ROTTERDAM, Het is de vraag of motorrijders het electronische betaalapparaatje voor rekeningrijden in hun voertuig kwijt kunnen. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt er druk gezocht naar een oplossing.

De KNMV vreest dat motorrijders bij het ontbreken van het kastje met de chipper, waarmee ze automatisch kunnen betalen, veroordeeld worden tot de duurste variant. "In Nederland wordt voornamelijk in auto's gedacht', aldus directeur M. de Graaff van de KNMV.

"We zouden eigenlijk uitgezonderd moeten worden van het rekeningrijden. Motorrijders leveren immers geen bijdrage aan het fileprobleem.' De woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bevestigt dat er vooralsnog niemand wordt uitgesloten. "Maar het tweede wetsvoorstel dat er aan komt, biedt misschien wel ruimte aan uitzonderingen.'

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).