De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
22:27:07

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Consensus bij paars - Trager rijden op snelwegen in Randstad

Datum: Thu 25 June 1998

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, 25 JUNI. Op alle autosnelwegen binnen de Randstad gaat van 7.00 uur tot 19.00 uur een maximum snelheid van honderd kilometer per uur gelden. Dit zijn de onderhandelaars van PvdA, D66 en VVD bij de formatie van een tweede paarse kabinet gisteren overeengekomen.

Deze maatregel, die PvdA en D66 eigenlijk voor het hele land hadden willen invoeren, heeft onder andere ten doel de voor het milieu schadelijke uitstoot van CO te verminderen. De VVD heeft zich lang verzet tegen zo'n limiet maar heeft die nu althans voor de Randstad aanvaard. Overigens is nog onduidelijk waar de grenzen van de Randstadzone precies zullen lopen.

Daarnaast willen de partijen onder het volgende kabinet ernst maken met de plannen voor het rekeningrijden. In 2001 moet dit voor het eerst op grote schaal mogelijk worden. Dan zullen er vooral rond de grote steden poortjes moeten staan die automobilisten tegen betaling toegang geven tot de snelwegen. Hoe dit in de praktijk geregeld zal worden staat nog niet geheel vast. Dit najaar begint het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de buurt van Utrecht met de eerste experimenten met rekeningrijden.

Ook op dit punt heeft de VVD steeds grote reserves gehad. De partij heeft echter bedongen dat het geld dat met het rekeningrijden wordt gegenereerd weer terugvloeit naar voorzieningen voor de automobilisten. Daarnaast eist de VVD meer geld voor een aantal knelpunten op de wegen in het kader van de filebestrijding. Hierover bestaat nog geen overeenstemming.

Voor vrachtwagens komt er, als het aan de onderhandelaars ligt, een inhaalverbod. De onderhandelaars bereikten eveneens overeenstemming over een accijnsverhoging op benzine. Daarbij zal Nederland proberen in de pas te blijven lopen met Duitsland, om te voorkomen dat veel Nederlanders dicht over de grens goedkopere benzine gaan tanken. Aan dit laatste aspect hechtte vooral de VVD waarde.

Wat de toekomst van het spoorvervoer betreft, hebben de onderhandelaars afgesproken het zogeheten kernnet tot 2010 aan de NS toe te wijzen. Slechts op strikt regionaal niveau zal er voorlopig ruimte zijn voor andere persoenenvervoerders op het spoor. Tegen het einde van die termijn zal worden gekeken wat er verder met het spoorvervoer dient te gebeuren.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).