De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
02:04:12

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Komplete inleiding tot de Kilometer Heffing

Datum: Thu 01 January 1998

Deze site is een jarenlang projekt om allerlei media-berichten te verzamelen over dit onderwerp. Het betreft hierbij berichten en artikelen die de financiële belastingen voor automobilisten onnodig verhogen en dus het plezier vergallen, zoals: Brandstof-accijnsen, File-belasting, Kilometer-Heffing, Milieu-heffingen, Rekening-rijden, Snelweg-Tol, Spits-Tarief.

Het globale verloop in jaartallen.

 1. Het begon onder de term Rekeningrijden, een electronisch tolsysteem van minister Tinneke Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) onder de regering van Paars 2 (1998 t/m 2002). Het publieke doel is om het autoverkeer terug te dringen en het aantal en de lengte van de files te verkleinen.

  Het idee was om rond de randstad tolportalen te plaatsen met kamera's. Deze maken beelden van elk voertuig dat er passeert. Met behulp van ingenieuze kentekenplaat herkenning kon de automobilist kiezen. Of een acceptgiro ontvangen, of automatisch laten afschrijven. Er werd gerekend op zo'n 6 gulden (nu 2.72euro) per keer dat men zo'n portaal passeerde. Inmiddels is dit bedrag enorm verhoogd.

  En dat terwijl Nederland al jaren goed (en anoniem) een systeem kent van kilometer-heffing, namelijk de brandstof accijnzen (inclusief BTW hierop en het "kwartje van kok"). In de accijnzen zijn zowel de zuinigheid van voertuigen verwerkt (deze verbruiken minder brandstof), alsmede het gewicht van de voertuigen (zware auto's verbruiken meer brandstof). Helaas liggen de brandstof-prijzen ongeveer op die van de buurlanden, zodat accijnzen niet meer verhoogd kan worden, zonder dat de burger het massaal merkt.

 2. De voorbereidingen voor het innen van de tolgelden en het ontwikkelen van de techniek hiervoor hebben de staat al 90 miljoen euro (toen: 200 miljoen gulden) gekost. In 2001 is dit plan uiteindelijk gecanceld.

 3. Daarna kwam het plan terug onder de naam kilometer-heffing. Een financiële heffing die de automobilist moet betalen aan de hand van het aantal kilometers, het tijdstip (spits/nacht) en de locatie (Randstad, Oost-Nederland, enz.) waarop hij (zij) rijdt. Tevens kan de kilometer-heffing dynamisch worden gebruikt, zodat bepaalde tijdperiodes en/ of bepaalde locaties goedkoper, of duur, kunnen worden belast.

  Vlak nadat deze plannen bekend gemaakt zijn, waren er vele protesten. Maar langzaam maar zeker hebben de meeste partijen hun mening bijgesteld en zijn voorstander geworden.

 4. In november 2009 is de kilometer-heffing wet-concept in de tweede kamer besproken. Er zijn zelfs al getallen bekend dat men (minimaal) 3 cent per kilometer (= 6.61 gulden-centen) moet betalen. Dit bedrag zal gedurende jaren omhoog gaan. Maar er zijn weinig concrete plannen dat de MRB (wegenbelasting) en BPM spoedig zullen verdwijnen. De staat heeft namelijk nog erg veel geld nodig om diverse linkse projekten te kunnen bekostigen.

  De techniek voor het rekening-rijden (portaal, kamera, kenteken-herkenning) vinden we tegenwoordig terug in de traject-controle systemen, zoals op de snelwegen A2 (Maarssen-Breukelen), A4 (Restaurant De Lucht), A10-west (Amsterdam-west) en A12 (Utrecht-zuid). Het vermoeden bestaat dat deze traject-controles ook aangebracht zijn om te kunnen experimenteren met kentekens automatisch af te lezen en automatisch te kunnen verwerken. Eventuele fout-percentages zou men vanzelf kunnen meten aan de hand van bezwaarschriften, die met succes (bij de rechter) aangevochten zijn, iets wat de gemiddelde burger niet doet.

 5. Er komen weer geluiden uit de tweede kamer, c.q. regering, om het Rekening-Rijden, c.q. Kilometer-Heffing, weer in te voeren. Dit naar aanleiding van onder ander het invoeren van een tol-systeem op snelwegen (Autobahnen) in Duitsland. Maar er komen ook heel veel milieu-argumenten. Tot nu toe zijn er twee categorie-en die profijt krijgen van de nieuwe idee-en, namelijk dat de algemene schatskist wordt gespekt (want veel geld vloeit weer terug naar andere niet verkeers gerelateerde projekten EN dat men inbreuk wilt maken in de privacy van de automobilist, of te wel men wilt inzicht krijgen in wanneer de automobilist op de weg is en voor hoelang.

 6. Er komen alweer (nog steeds (?)) geluiden uit de tweede kamer, c.q. regering, om het Rekening-Rijden, c.q. Kilometer-Heffing, weer in te voeren. Alweer naar aanleiding van tol-systemen in andere landen en vanwege milieu-argementen. Ook wil men nog steeds meer inzicht krijgen in wanneer de automobilist op de weg is en voor hoelang.

 7. Ook allerlei links milieu-plannen veroorzaken extra financiële belastingen voor de automobilist. Ook allerlei snelheidsverlagingen, in het kader van "want het milieu moet ..." zorgen voor een extra belasting op de automobilist en verzieken het plezier van het autorijden enorm. De meeste van deze milieu-zaken vinden plaats op initiatief van DE linkse politieke partijen, zoals Christen Unie, D66, Groenlinks, Partij voor de Dieren. De hoofd-regeringspartij (VVD) doet hieraan mee, want "zo had men beloofd in het regeer-akkoord", terwijl tegenstanders als ongewenste verpesterd worden bestempeld (gedemoniseerd ???).

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).